Etlemiskonkursi "Eesti keele ilus kõla" lasteaia eelvoor.