AvalehtHaaberstiElanikuleEluase › Asustamata eluruumid

Haabersti linnaosa asustamata eluruumid


 Tallinna linnale kuuluvad asustamata eluruumid, mis on Tallinna Linnavalitsuse korraldusega jäetud majutamiseks Haabersti linnaosa eluasemekomisjonile:

  • Munitsipaaleluruumid: 

Asustamata munitsipaaleluruumid seisuga 1. jaanuar 2017:

Eluruumi aadress

Tubade
arv

Üldpind

Märkused

 

 

 

 

  • Sotsiaaleluruumid:

Asustamata sotsiaaleluruumid seisuga 1. jaanuar 2017:

Eluruumi aadress

Tubade
arv

Üldpind

Märkused

 

 

 

 

 Eluruumi üürimisega seonduvad õigusaktid:

Tallinna Linnavolikogu 17.oktoobri 2002 määrus nr 56 "Tallinna linna omandis olevate eluruumidega seotud õigusaktide kinnitamine". Eluruumide taotlejatena arvelevõtmist käsitleb selle määruse LISA 3- Tallinna linna omandis olevate eluruumide üürimist taotlevate isikute üle arvestuse pidamise kord. 

Tallinna Linnavalitsuse 7. mai 2003 määrus nr 39 "Linna eluasmekomisjoni põhimääruse ja töökorra, linnaosa eluasemekomisjoni põhimääruse ja töökorra ning eluruumi üürimist taotleva isikuna arvelevõtmise avalduse vormi kinnitamine".

 
NB! Tallinna Linnavolikogu 17. oktoobri 2002 määruse nr 56 lisa 3 "Tallinna linna omandis olevate eluruumide üürimist taotlevate isikute üle arvestuse pidamise kord" punkti 13 kohaselt on eluruumi üürimist taotlevatena arvele võetud isikud kohustatud iga aasta esimese kvartali jooksul kinnitama kirjalikult kas posti teel (ka e-posti teel) või isiklikult eluasemekomisjoni sekretäri juures eluruumi üürimist taotleva isikuna arvel olemise aluseid (arvelolija andmete kinnitamise blankett), vastasel juhul kustutatakse nad eluruumi üürimist taotlevate isikute nimekirjast.

 

Eluruumide üürile andmisega tegelevate ametnike kontaktandmed:

Munitsipaaleluruumid

Eesnimi                     Esta

Perekonnanimi           Press 

Struktuuriüksus          rahvastikuregistri sektor

Ametinimetus             pearegistripidaja/eluasemekomisjoni sekretär

Töökoha aadress        Ehitajate tee 109a, Tallinn 13514

Tuba                         112

Töötelefon                 640 4815

E-mail                       esta.press@tallinnlv.ee

Vastuvõtuajad          esmaspäeval   15.00 - 18.00,  neljapäeval    9.00 - 12.00

 

 

Sotsiaaleluruumid

 Eesnimi                    Meeli

Perekonnanimi           Vaarpuu

Struktuuriüksus          sotsiaalhoolekande osakond

Ametinimetus             osakonnajuhataja asetäitja

Töökoha aadress        Ehitajate tee 109a, Tallinn 13514

Tuba                         108

Töötelefon                 640 4807

E-mail                       meeli.vaarpuu@tallinnlv.ee

Vastuvõtuajad           esmaspäeval   15.00 - 18.00, neljapäeval     9.00 - 12.00

 

 Haabersti linnaosa eluasemekomisjoni koosseis:

(kinnitatud Haabersti linnaosa vanema 29.03.2016 korraldusega nr 22)

Esimees: Juhan Hindov linnaosavanema asetäitja
Liikmed: Natalja Golimbijevskaja halduskogu esindaja
  Enn-Toivo Annuk Tallinna Linnavolikogu korra- ja tarbijakaitsekomisjoni esindaja
  Mark Levin Tallinna Linnavolikogu sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni esindaja
  Natalja Grusdam Haabersti Sotsiaalkeskuse juhataja
  Marin Truman-Vaher jurist
  Helbe Põdder sotsiaalhoolekande osakonna juhataja
  Meeli Vaarpuu sotsiaalhoolekande osakonna juhataja asetäitja
  Tõnu Kivimaker haldusosakonna juhataja
   Reet Trei Tallinna Linnavolikogu linnavarakomisjoni esindaja
Sekretär: Esta Press rahvastikuregistri sektori pearegistripidaja
Viimati muudetud: 02.01.2017