Tallinna Haridusameti avalikud konkursid hallatavate asutuste juhtide vabade ametikohtade täitmiseks


TALLINNA  HARIDUSAMET

kuulutab välja avaliku konkursi järgmistele ametikohtadele:

 

Tallinna Virmalise Lasteaed ( Virmalise tn 24 ) direktor

Tallinna Mutionu Lasteaed ( Mehaanika tn 17 ) direktor

Tallinna Kadaka Põhikool (E. Vilde tee 120) direktor

 

Kandidaatidele esitatavad nõuded:

 • vastavus haridus- ja ministri 29. augusti 2013 määruses nr 30 “Direktori, õppealajuhataja, õpetajate ja tugispetsialistide kvalifikatsiooninõuded” sätestatud nõuetele (kooli direktor);
 • vastavus haridusministri 26. augusti 2002 määruses nr 65 “Koolieelse lasteasutuse pedagoogide kvalifikatsiooninõuded” sätestatud nõuetele (lasteaia direktor);
 • vastutustunne, korrektsus ja täpsus;
 • koostöövõime ja väga hea suhtlemisoskus;
 • arvuti kasutamise oskus;
 • õpi- ja otsustusvõimelisus, analüüsi- ja planeerimisoskus.

Konkursil osalemiseks esitada järgmised dokumendid:

 • kirjalik avaldus;
 • elulookirjeldus, sh töö- või teenistuskäik;
 • ametikohale esitatud nõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiad;
 • kandidaadi tegevuskava haridusasutuse juhina;
 • muud dokumendid, mida kandidaat peab oluliseks.

Dokumendid palume esitada 15. augustiks 2017 Tallinna Haridusametile aadressil

Estonia pst 5a, 10143 Tallinn, märgusõna „Konkurss” või digiallkirjastatult e-aadressile

reili.silm@tallinnlv.ee

Lisainformatsioon telefonil 640 4959.

 

 

 

Lehekülge haldab:

Tiina Vainrauh
Tel 640 4975
tiina.vainrauh@tallinnlv.ee 

 

 

Viimati muudetud: 19.07.2017