Avalikud konkursid THA hallatavate asutuste juhtide ametikohtadele

TALLINNA  HARIDUSAMET

kuulutab välja avaliku konkurssi järgmisele ametikohale:

Tallinna Lasteaed Sinilind  (A. H. Tammsaare tee 115) direktor.

Kandidaatidele esitatavad nõuded:

  • vastavus haridus- ja teadusministri 26. augusti 2002 määruses nr 65 “Koolieelse lasteasutuse pedagoogide kvalifikatsiooninõuded” sätestatud nõuetele;
  • vastutustunne, korrektsus ja täpsus;
  • koostöövõime ja väga hea suhtlemisoskus;
  • arvuti kasutamise oskus;
  • õpi- ja otsustusvõimelisus, analüüsi- ja planeerimisoskus.

Konkursil osalemiseks esitada järgmised dokumendid:

  • kirjalik avaldus;
  • elulookirjeldus, sh töö- või teenistuskäik;
  • ametikohale esitatud nõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiad;
  • kandidaadi tegevuskava haridusasutuse juhina;
  • muud dokumendid, mida kandidaat peab oluliseks.

 

Dokumendid palume esitada 6. veebruariks 2018
Tallinna Haridusametile aadressil Estonia pst 5a, 10143 Tallinn või
digiallkirjastatult e-aadressile reili.silm@tallinnlv.ee ,
märgusõna „konkurss”.

Lisainformatsioon telefonil 640 4959. 

 

 Lisainfo:

Tiina Vainrauh
Tel 640 4975
tiina.vainrauh@tallinnlv.ee 

 

 

Viimati muudetud: 16.01.2018