Tallinna Haridusameti avalikud konkursid hallatavate asutuste juhtide vabade ametikohtade täitmiseks


 TALLINNA  HARIDUSAMET

kuulutab välja avaliku konkursi järgmistele ametikohtadele:

1. mail 2017 asutatava uue Tallinna Veerise Lasteaia (Veerise tn 1) direktor;

1. mail 2017 asutatava uue  Tallinna Lotte Lasteaia  (L. Koidula tn 23 ) direktor;

Tallinna Magdaleena Lasteaia (Asula tn 16) direktor;

Tallinna Allika Lasteaia (J. Sütiste tee 7) direktor.

_________________________________________________________________________________________________________

Tallinna Lotte Lasteaia  (L. Koidula tn 23 ) direktor;

Tallinna Magdaleena Lasteaia (Asula tn 16) direktor;

Tallinna Allika Lasteaia (J. Sütiste tee 7) direktor.

Kandidaatidele esitatavad nõuded:

 • vastavus haridus- ja teadusministri 26. augusti 2002 määruses nr 65
  “Koolieelse lasteasutuse pedagoogide kvalifikatsiooninõuded” sätestatud nõuetele;
 • vastutustunne, korrektsus ja täpsus;
 • koostöövõime ja väga hea suhtlemisoskus;
 • arvuti kasutamise oskus;
 • õpi- ja otsustusvõimelisus, analüüsi- ja planeerimisoskus.

Konkursil osalemiseks esitada järgmised dokumendid:

 • kirjalik avaldus;
 • elulookirjeldus, sh töö- või teenistuskäik;
 • ametikohale esitatud nõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiad;
 • kandidaadi tegevuskava haridusasutuse juhina;
 • muud dokumendid, mida kandidaat peab oluliseks.

Dokumendid palume esitada 2. maiks 2017 Tallinna Haridusametile aadressil Estonia pst 5a, 10143 Tallinn või digiallkirjastatult e-aadressile reili.silm@tallinnlv.ee , märgusõna „konkurss”. Lisainformatsioon telefonil 640 4959.

 

_____________________________________________________________________________________________________________

Tallinna Veerise Lasteaia (Veerise tn 1) direktor.

Kandidaatidele esitatavad nõuded:

 • vastavus haridusministri 26. augusti 2002 määruses nr 65 “Koolieelse lasteasutuse pedagoogide kvalifikatsiooninõuded” sätestatud nõuetele;
 • vastutustunne, korrektsus ja täpsus;
 • koostöövõime ja väga hea suhtlemisoskus;
 • arvuti kasutamise oskus;
 • õpi- ja otsustusvõimelisus, analüüsi- ja planeerimisoskus. 

Konkursil osalemiseks esitada järgmised dokumendid:

 • kirjalik avaldus;
 • elulookirjeldus, sh töö- või teenistuskäik;
 • ametikohale esitatud nõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiad;
 • kandidaadi tegevuskava haridusasutuse juhina;
 • muud dokumendid, mida kandidaat peab oluliseks.

Dokumendid palume esitada 17. maiks 2017 Tallinna Haridusametile aadressil Estonia pst 5a, 10143 Tallinn, või digiallkirjastatult e-aadressile tiina.vainrauh@tallinnlv.ee, märgusõna „Konkurss”. Lisainformatsioon telefonil 640 4975.

 

 

 

 

 

 

Lehekülge haldab:

Tiina Vainrauh
Tel 640 4975
tiina.vainrauh@tallinnlv.ee 

 

 

Viimati muudetud: 24.04.2017