AvalehtHariduse kodulehtKoolÕppimine › Tasemetööd...

Tasemetööd ja eksamid 2016/17


 Riigieksamite vormid ja ajad

Riigieksamite vormid ja ajad on järgmised:
 1) Saksa II astme keelediplomi eksam (kirjalik) – 30. november 2016. a;
[RT I, 23.09.2016, 1 - jõust. 26.09.2016]
2) Saksa II astme keelediplomi eksam (suuline) – 1. detsember 2016. a – 13. jaanuar 2017. a;
[RT I, 23.09.2016, 1 - jõust. 26.09.2016]
3) saksa keel (Tallinna Saksa Gümnaasium) (kirjalik) – 27. veebruar 2017. a;
4) matemaatika (Tallinna Saksa Gümnaasium) (kirjalik) – 1. märts 2017. a;
5) eesti keel (kirjalik) – 24. aprill 2017. a;
6) eesti keel teise keelena (kirjalik) – 26. aprill 2017. a;
7) eesti keel teise keelena (suuline) – 26.–28. aprill 2017. a;
8) inglise keel võõrkeelena B1/B2-tasemel (kirjalik) – 2. mai 2017. a;
9) inglise keel võõrkeelena B1/B2-tasemel (suuline) – 3.–5. mai, 8.–9. mai 2017. a;
10) matemaatika (kirjalik) – 12. mai 2017. a;
11) saksa keel (Tallinna Saksa Gümnaasium) (suuline) – 5.–8. juuni 2017. a.

(2) Prantsuse, saksa ja vene keele riigieksamid on põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 31 lõike 2 alusel määrusega kehtestatud tingimustel ja korras asendatud rahvusvaheliselt tunnustatud eksamitega samas keeles ning nende eksamite vormid ja ajad teatatakse hiljemalt 25. maiks 2016. a Haridus- ja Teadusministeeriumi veebilehel.

 

Riigieksamite lisaeksamite vormid ja ajad on järgmised:

 

1) eesti keel (kirjalik) – 22. mai 2017. a;
2) eesti keel teise keelena (kirjalik) – 23. mai 2017. a;
3) eesti keel teise keelena (suuline) – 23.–24. mai 2017. a;
4) matemaatika (kirjalik) – 29. mai 2017. a;
5) inglise keel võõrkeelena B1/B2-tasemel (kirjalik) – 30. mai 2017. a;
6) inglise keel võõrkeelena B1/B2-tasemel (suuline) – 30.–31. mai 2017. a.

(2) Prantsuse, saksa ja vene keele riigieksamid on põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 31 lõike 2 alusel määrusega kehtestatud tingimustel ja korras asendatud rahvusvaheliselt tunnustatud eksamitega samas keeles ning nende eksamite vormid ja ajad teatatakse hiljemalt 25. maiks 2016. a Haridus- ja Teadusministeeriumi veebilehel.

Ühtsete põhikooli lõpueksamite õppeained, vormid ja ajad

  Ühtsete põhikooli lõpueksamite õppeained, vormid ja ajad on järgmised:
1) eesti keel teise keelena (kirjalik) – 29. mai 2017. a;
2) eesti keel teise keelena (suuline) – 29.–31. mai 2017. a;
3) eesti keel (kirjalik) – 1. juuni 2017. a;
4) matemaatika (kirjalik) – 7. juuni 2017. a;
5) valikeksam vene keeles, bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses või inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (kirjalik) – 13. juuni 2017. a;
6) valikeksam inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (suuline) – 13.–14. juuni 2017. a.

Tasemetööde õppeained, vormid ja ajad

 

 (1) 3. klassi tasemetööde õppeained, vormid ja ajad on järgmised: 

 1) eesti keel/vene keel (vene õppekeelega koolis) (kirjalik) – 10. mai 2017. a; 

 2) matemaatika (kirjalik) – 16. mai 2017. a.

 (2) 6. klassi tasemetööde õppeained, vormid ja ajad on järgmised:

1) eesti keel/eesti keel teise keelena (vene õppekeelega koolis) (kirjalik) – 3. mai 2017. a;

2) matemaatika (kirjalik) – 9. mai 2017. a;

3) ajalugu, inimeseõpetus, kehaline kasvatus


Rohkem infot tasemetööde läbiviimise kohta leiab SA Innove kodulehelt.

 

Lehekülge haldab:

Piret Rõõmussaar
Hariduskorralduse osakonna vanemspetsialist
piret.roomussaar@tallinnlv.ee  

 

 

Viimati muudetud: 20.02.2017