Erivajadusega laps huvikoolis

 

Informatsiooni erivajadusega lapse huviõppe võimaluste kohta annab 

Andres Vakra

Hariduskorralduse osakonna juhtivspetsialist
Tallinna Haridusamet
andres.vakra@tallinnlv.ee   
Tel 6404977