AvalehtHariduse kodulehtKool › Huvitegevus koolides

Huviringid Tallinna munitsipaalkoolides 2016/2017 õ.-a.


Tallinna Haridusameti haldusalas olevate üldhariduskoolide juures töötavates huviringides õpib 21991 last ja noort. 

Tegeleda saab tehnika; looduse; teatri; spordi; kunsti; muusika; tantsu; konstrueerimise ja võõrkeeltega.

Huviringide loetelu ja õppetasud Tallinna munitsipaalüldhariduskoolides 2016/2017 õ.-a.

Täpsemat infot huviringide kohta saab kooli huvijuhilt või lasteaed-põhikoolis direktori asetäitjalt õppe- ja kasvatustöö alal.

Tallinna munitsipaalüldhariduskoolide huvijuhid 2016/2017 õ.-a.

 

Vähekindlustatud peredele lapse huviringis käimise toetamine

 

Üldhariduskoolide huviringide aruanne 2015/2016 õ.-a.

 

Lehekülge haldab:

Merike Kivimäe
Peaspetsialist, hariduskorralduse osakond
merike.kivimae@tallinnlv.ee 

 

 

Viimati muudetud: 04.11.2016