Kaasava hariduse koolitused haridusasutustele

Projekti taotleja on Tallinna Haridusamet.
Projekti "Õpime koos!" eesmärk on toetada koolimeeskondade koostööd ja ühist õppimist kaasava hariduse põhimõtete rakendamiseks. Projekti raames toimuvad ühiskoolitused/ õpiüritused koos Tartu ja Põlva LV-ga ning koolidega.
Projekt viiakse ellu SA Innove toetusel Euroopa Sotsiaalfondi meetme tegevuse 1.2.1 "Õpetajate ja haridusasutuste juhtide koolitus" kaudu.

EL_Sotsiaalfond_horisontaalne.jpg