Kaasavate õppemeetodite rakendamine klassis/ rühmas - Erasmus+ õpirände projekt

EU flag-Erasmus +.jpg   

Õpirände projekti eesmärgid on kaasava hariduse õpistrateegiate ja õppemeetodite rakendamine klassis/ rühmas:

  • Tallinna Pääsküla Gümnaasiumis
  • Tallinna Läänemere Gümnaasiumis
  • Tallinna 21. Koolis
  • Tallinna Kadaka Lasteaias
  • Lasteaias Pääsupesa
  • Lasteaias Nõmmekannike


- parimate kogemuste ja teadmiste jagamine professionaalse koostöö raames osalevate erinevate haridusasutuste sees ja vahel;
- kontaktide loomine teiste riikide haridustöötajatega rahvusvahelise koostöö arendamiseks.

Projekti raames toimub osalevate koolide ja lasteaedade esindajate rahvusvaheline õpiränne 08.-11.06.2016 Hispaanias, Granada Ülikoolis.

Tegemist on kaasava hariduse teemalise rahvusvahelise koolituskonverentsiga, milles osalejad saavad ülevaate tõenduspõhiste uuringute tulemustest ja õpistrateegiatest, mis toimivad klassis ja rühmaruumis edukaks õpetamiseks ja õppimiseks. Erinevate riikide haridusasutused - lasteaiad, koolid, ülikoolid, nõustamiskeskused tutvustavad parimaid praktikaid ja juhtnööre koolidele ja lasteaedadele kaasava hariduse õpistrateegiate ja -meetodite rakendamiseks klassis/ rühmas. Koolituskonverentsil osalejatel on võimalus luua kontakte teiste riikide haridusasutustega edaspidiseks rahvusvahelise koostöö arendamiseks.

Tallinna Haridusamet kavandab õpirände tulemuste baasil osalevate asutuste 4-liikmelistele meeskondadele kaasava hariduse jätkukoolitust koostöös Tallinna Ülikooliga.

Koolitus toimub 2016.a septembrist detsembrini. Koolituse etappide vahepeal toimuvad kodutööd, mille käigus integreeritakse õpirändes ja jätkukoolitusel saadud teadmised asutuse igapäevastesse tegevustesse. Kavandatud tegevused annavad panuse kaasava hariduse põhimõtteid rakendavate haridusasutuste võrgustiku laiendamisele.

Projekti käigus tutvustatakse projekti tulemusi ja tehakse kokkuvõtteid, ühtlasi arendatakse edasisi tegevusi ja uusi tekkinud ideid.

Projekti kestus: 01.06.2016-31.05.2017

Lisainfo:

Piret Lind
Tallinna Haridusamet
piret.lind @ tallinnlv.ee
tel 6404 658

Reet Nõmmoja
Tallinna Haridusamet
reet.nommoja @ tallinnlv.ee
tel 6404 979

Viimati muudetud: 07.02.2017