Koolilõuna Tallinna munitsipaalkoolides


Tallinna põhikooliõpilastele on koolilõuna tasuta.

Koolilõuna maksumuseks Tallinna munitsipaalkoolides on 1,34 eurot. Koolilõuna maksumusest ca 60% kaetakse riigi- ja ca 40% linnaeelarvest.  
 

Tasuta koolilõunat saavad taotleda ka gümnaasiumiõpilased vähekindlustatud peredest.

Vastavalt Tallinna Linnavolikogu kehtestatud tingimustele on toitlustamise toetuse saamise õigus õpilasel juhul, kui tema ja tema vanema(te) või teda asendava isiku elukohana on Eesti rahvastikuregistrisse kantud Tallinn ja kui perekonna netosissetulek ühe leibkonnaliikme kohta on alla 95,87 euro, samuti Tallinna Lastekodudes elavatel lastel.

Toitlustamise toetus määratakse reeglina kaks korda aastas.

Toetuse määramise aluseks on vanema avaldus, kus on märgitud andmed kõigi leibkonnaliikmete kuu netosissetuleku kohta ja elukohajärgse rahvastikuregistri osakonna tõend. Vanema avaldus esitatakse haridusasutusele 10. septembriks ja 10. jaanuariks.

Kui vanem ei ole toitlustamise toetuse saamiseks avaldust esitanud, võib seda teha ka pedagoog või sotsiaaltöötaja.

 

Õigusaktid

 

 

Viimati muudetud: 23.10.2014