L. Koidula 23 ja Pihlaka 10 hoonete rekonstrueerimine lasteaedadeks

Projektide taotleja on Tallinna Haridusamet.
Projekte toetatakse Euroopa Regionaalarengu Fondi ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava 9. prioriteetse suuna "Linnapiirkondade jätkusuutliku areng" toetusmeetmest "Uue lapsehoiu ja alushariduse infrastruktuuri loomine".

L.Koidula 23 hoonega seotud projekti eesmärk on 121 lasteaiakoha rajamine kaitsealuses Kadrioru pargis miljööväärtuslikus ja atraktiivses keskkonnas.
Olemasolev kinnistu ja ajalooline hoone rekonstrueeritakse lasteaiakohtade suurendamiseks Tallinnas Kesklinna linnaosa piirkonnas. Hoone rekonstrueeritakse energiasäästlikuks kaasaegsete konstruktsioonide, seadmete ja materjalide kasutamise teel.
Toetuse summa on 2 125 000 eurot, mis moodustab 85% projekti kuludest.
Projekti kestus on 02.05.2016-31.10.2017.

Pihlaka tn 10 hoonega seotud projekti eesmärk on 96 lasteaiakoha rajamine Nõmme linnaosas, et leevendada piirkonnas lasteaiakohtade nõudlust. Olemasolev hoone rekonstrueeritakse kaasaegseks lasteaiaks, rajatakse mänguväljak ja korrastatakse territoorium.
Toetuse summa on 722 500 eurot, mis moodustab 85% projekti kuludest.
Projekti kestus on 30.12.2016-09.11.2017.


el_struktuurifondid

 

 

 

 

Viimati muudetud: 01.02.2018