Harjumaa laste nõustamiskomisjon

SA Innove moodustab igas maakonnas nõustamiskomisjoni ning lisaks üleriigilise nõustamiskomisjoni (alus: Põhikooli- ja gümnaasiumiseadus §50 lõige 1).

Nõustamiskomisjoni ülesanne on soovituste andmine:

  •  sobivate õppe ja kasvatuse tingimuste kohaldamiseks;
  •  koolikohustuse täitmise alguse edasilükkamiseks;
  •  alla seitsmeaastase lapse kooli vastuvõtmiseks.

Maakonna ja üleriigilise nõustamiskomisjoni koosolekud toimuvad vastava maakonna Rajaleidja keskuses.

Harjumaa laste nõustamiskomisjoni istungite ajad 2017/18. õppeaastal (täpsustamisel) 

Nõustamiskomisjonis on vähemalt viis liiget, sh eripedagoog, logopeed, koolipsühholoog, sotsiaaltöötaja ja maa- või linnavalitsuse esindaja. Vajaduse korral võib nõustamiskomisjon kaasata oma töösse ka muid eksperte.

Komisjon juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi õigusaktidest ning komisjoni töökorrast.

Täiendav info:

Põhja-Eesti Rajaleidja keskuse kontaktid:

Aadress: Maakri 23a, 10145 Tallinn 
Telefon: 58860701
e-post: pohjaeesti@rajaleidja.ee

Tallinna Õppenõustamiskeskus:

Martsa 2, 13915 Tallinn

Milena Pogodajeva, Tallinna õppenõustamiskeskuse direktor, direktor@onk.tln.edu.ee telefon 640 4938

 

 

Viimati muudetud: 03.01.2018