Lõppenud projektid

Keskkonnahariduslikud programmid Tallinna haridusasutustele 2015-16 õppeaastal

GeniUS mudeli rakendamine haridusasutuste arendamisel

Kooli õppeprotsessi arendamine koostöös kogukonnaga - ICE

E-matemaatika: kompetentsuse parendamine uute õppemeetodite ja IKT abil

Koolivälised tegevused võtmepädevuste parendamiseks loova õpikeskkonna ja koostöö kaudu

Loodus kui pedagoogiline õppevahend

Tallinna õppenõustamiskeskus 

Õismäe Kooli renoveerimine, toetab Euroopa Regionaalarengu Fond 01.03.2011-31.08.2013

Õpilaskodu D-korpuse ehitamine (Tallinna Heleni Kool), toetab Euroopa Regionaalarengu Fond 01.03.2010-31.03.2013

Aktiivne ja turvaline koolipäev Interreg IVA 2010-2012

Karjääriteenuste süsteemi arendamine ESF 2009-2011

Tallinna Haridusameti ametnike juhtimis- ja nõustamisalase professionaalsuse tõstmine" ESF 2008

Tallinna Haridusameti hariduskorralduse teenistuse ametnike stažeerimine Euroopa Liidu liikmesriikide hariduskorraldusasutuste juures ESF 2008

Meediakajastus:


KOOLITUGI - põhikoolist väljalangemise ja probleemkäitumise efektiivsem ennetamine läbi tugisüsteemi arendamise Tallinna üldhariduskoolides
ESF 2007-2009

INNOMET-EST täiendõppe ja inimressursiarenduse süsteemi laiendamine Eestis (Tallinna Kopli Ametikool) ESF 2007-2008

Põhikoolist väljalangenud riskigruppi kuuluvate õpilaste taaskaasamine haridusse individualiseeriva eelkutseõppesüsteemi abil" (Tallinna Kopli Ametikool) ESF 2006-2008

Haridus- ja politseikoostööprojekt "Ole normaalne" Tallinna koolide 3. ja 4. klassidele 2001-2007

Shape Up  2006-2008

CEDEFOP Study Visit "Development of management and quality systems of educational institutions in Tallinn municipality", 2011