AvalehtHariduse kodulehtKoolÕppimine › Konkursid õpilastele

Konkursid Tallinna õpilastele


Tallinna Haridusamet kutsub õpilasi osalema järgmistel konkurssidel

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

 IMG_5191 (Medium).JPG IMG_5235 (Medium).JPG IMG_5218 (Medium).JPG

 "Tallinna Tegus õpilane 2017", "Tallinna noor kultuuritegija 2017", "Tallinna tegus sporditegelane 2017"

 Tallinna Haridusamet kuulutab välja õpilaskonkursid „Tallinna noor kultuuritegija 2017“, „Tallinna tegus õpilane 2017“ ja „Tallinna tegus sporditegelane 2017“. Konkursid on mõeldud Tallinna munitsipaalharidusasutuste õpilastele. 

Konkursside eesmärgiks on tunnustada õpilaste loovat tegevust ja saavutusi ning tutvustada neid ka avalikkusele.

  • „Tallinna tegus õpilane“ ootab osalema õppureid, kes oma tegutsemisega on suureks eeskujuks teistele, innustavad eakaaslasi,   viivad ellu omaalgatuslikke ideid, korraldavad heategevuskampaaniaid, toredaid õpilasüritusi ning on aktiivsed linnakodanikud (Statuut).

  • „Tallinna noor kultuuritegija“ on mõeldud Tallinna üldhariduskoolide aktiivsetele, loomingulistele ja kultuurihuvilistele õpilastele (Statuut)

  • „Tallinna tegus sporditegelane“ on mõeldud Tallinna üldhariduskoolide spordivaldkonna eestvedajatele ning tervislike eluviiside propageerijaile (Statuut)

 

Kandidaate tunnustustele saavad esitada haridusasutuse juhtkond, õpetajad, õpilasomavalitsus, kaasõpilased, hoolekogu või  lapsevanemad.

Vabas vormis taotlus (mitte rohkem, kui üks A4) koos kontaktandmetega esitada hiljemalt 13. aprilliks (N) 2017.

Taotlused saata e-posti aadressile: urmas.sadam@tallinnlv.ee

Tunnustusvastuvõtt konkursside laureaatidele toimub teisipäeval, 16. mail 2017 Tallinna Raekojas.

 

IMG_5287 (Medium).JPG  IMG_5293 (Medium).JPG 

 Pildil: Hetked tunnustusvastuvõtust 2015

 

 

Lehekülge haldab

Merike Kivimäe, hariduskorralduse osakonna peaspetsialist
merike.kivimae@tallinnlv.ee 
 

 

 

Viimati muudetud: 01.02.2017