Rahvusvaheline koostöö ja projektid

Tallinna Haridusamet peab oluliseks koostöö arendamist teiste riikide omavalitsuste ja haridusasutustega. Arendame koostööd Euroopa linnade haridusametitega, osaleme rahvusvahelistes koostööprojektides ja EL struktuurifondide projektides kaasates projekti tegevustesse erinevaid Tallinna haridusasutusi.

Haridusmeti eesmärgiks on Tallinna koolide, huvikoolide ja lasteaedade rahvusvahelise koostöö edendamine. Amet nõustab haridusasutusi projektide kavandamisel ja elluviimisel, partnerasutuse leidmisel ning hariduskoostöö alase informatsiooni jagamisel.

UUS! Välisprojektide rakendajatele Tallinna linna välisprojektide andmekogu

Tallinna Haridusamet osaleb ja koordineerib hallatavate asutuste osalemist järgmistes välisrahastusega projektides

Uudised rahvusvahelise koostöö ja välisprojektide teemal

Projektide rahastamine

Lõppenud projektid

Õppimine välismaal


Rahvusvahelise koostöö ja välisprojektidega seotud küsimuste korral pöörduge:


Reet Nõmmoja
Vanemspetsialist
Tallinna Haridusamet
Tel 640 4979
       EU flag-Erasmus +.jpg           URBACT_baseline_rgb.jpg
 
 
Nordplus Junior.jpg              el_struktuurifondide logo