Projektide finantseerimine

Sihtasutus Innove administreerib EL struktuuritoetuste haridusvaldkonna meetmete projektitaotlusi

Sihtasutuse Archimedes
Erasmus+ programm koolide, lasteaedade, kohalike omavalitsuste strateegilise koostöö projektid ja õpiränne

Erasmus+ Euroopa Noored  noorte omaalgatuse toetamine, rahvusvahelised noorsoovahetused, Euroopa Vabatahtlik Teenistus jt. 

Nordplus Balti- ja Põhjamaade hariduskoostöö programm

Põhjamaade Ministrite Nõukogu - stipendiumi- ja toetusprogrammid haridus- ja kultuurialaseks koostööks Põhja- ja Baltimaade vahel
 

Eesti Kultuurkapital toetab kunsti-, kirjandus-, rahvakultuuri, arhitektuuri-, kehakultuuri- ja spordialaseid projekte

Hasartmängumaksu Nõukogu toetab laste-, noorte-, haridus-, kultuuri- ja teadusalaseid ning sotsiaalvaldkonna projekte
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Viimati muudetud: 01.02.2018