Tallinna Haridusameti tööpakkumised

Tallinna Haridusamet võtab teenistusse hariduskorralduse osakonna peaspetsialisti, 

kelle ülesandeks on:

 • korraldada ja suunata hariduslike erivajadustega laste õpetamist ning nende vanemate ja pedagoogide nõustamisega seotud küsimuste lahendamist haridusasutustes tagamaks kvaliteetse eriõpetuse Tallinnas;
 • haridusasutuse juhtkonna nõustamine hariduslike erivajadustega laste/õpilaste õppe-kasvatustegevuse korraldamisel, tugisüsteemi loomisel/arendamisel;
 • koostöö Tallinna Õppenõustamiskeskuse ja Rajaleidjaga. 

Ootame Sind meie meeskonda, kui Sul on:

 • pedagoogiline kõrgharidus (soovitavalt eripedagoog);
 • vähemalt 3-aastane töökogemus hariduslike erivajadustega lastega;
 • kogemus laste, lapsevanemate ja pedagoogide nõustamisel;
 • eesti keele oskus kõrgtasemel, vene keele oskus kesktasemel ametialase sõnavara valdamisega;
 • tööks vajalikud arvutikasutamise oskused;
 • tahe teha koostööd, oled hea suhtleja ja läbirääkija, kohusetundlik ja usaldusväärne ning saad edukalt hakkama pingeliste olukordadega.

Kandideerimiseks esita:

 • avaldus koos elulookirjeldusega;
 • haridustaset tõendava dokumendi koopia;
 • muud dokumendid, mida pead oluliseks.

Meie pakume Sulle koos professionaalse meeskonnaga võimalust panustada Tallinna hariduselu arengusse, kaasaegset töökeskkonda, 35 päeva puhkust ja võimalust teostada ennast olulistes projektides.

Dokumendid palume esitada 28. jaanuariks 2018 e-posti aadressil eva-maria.koort@tallinnlv.ee või Tallinna Haridusametile aadressil Estonia pst 5a, 10143 Tallinn, märgusõna „Konkurss“. Lisainformatsiooni saab telefonil 640 4612.

Viimati muudetud: 15.01.2018