Tallinna Haridusameti tööpakkumised


 TALLINNA HARIDUSAMET otsib oma meeskonda

HARIDUSKORRALDUSE OSAKONNA

peaspetsialisti

vanemspetsialisti

 

HARIDUSKORRALDUSE OSAKONNA  peaspetsialisti,

kelle peamisteks ülesanneteks on:

 • kvaliteedisüsteemi arendamine ja analüüsimine;
 • hariduskorralduslike konkursside korraldamine;
 • kodulehel juhtimise ja kvaliteediga seotud info arendamine ja uuendamine;
 • haridusuuenduste ja  haridusprojektide algatamine ja juhtimine;
 • tegevusaruande ja tööplaani  koostamise koordineerimine hariduskorralduse valdkonnas;
 • haridusasutustele arendusseminaride, nõupidamiste, koolituskonverentside ja tunnustusürituste korraldamine.

Ootame Sind kandideerima, kui:

 • Sul on magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon;
 • omad eelnevat haridusasutuses töötamise ja kvaliteedialast kogemust;
 • oskad eesti keelt kõrgtasemel ning vene ja inglise keelt vähemalt kesktasemel ametialase sõnavara valdamisega;
 • Sul on hea arvutikasutamise oskus (ametikohal kasutatavate programmide ja andmebaaside ulatuses);
 • tunned hindamis- ja kvaliteedisüsteeme ja oskad  neid rakendada;
 • Sul on varasem edukas projektijuhtimise kogemus;
 • pead oluliseks koostööd,  oled täpne, kohusetundlik, otsustus- ja vastutusvõimeline ning saad edukalt hakkama pingeliste olukordadega.

Kandideerimiseks esita:

 • elulookirjeldus (CV);
 • motivatsioonikiri;
 • haridustaset tõendava dokumendi koopia;
 • muud dokumendid, mida pead oluliseks.

Meie pakume Sulle koos professionaalse meeskonnaga võimalust panustada Tallinna hariduselu arengusse, kaasaegset töökeskkonda  ning eneseteostusvõimalusi.

 

Dokumendid palume esitada digiallkirjastatult 10. maiks 2017 e-posti aadressil: elde.silvere-vossar@tallinnlv.ee või Tallinna Haridusametile aadressil Estonia pst 5a, 10143 Tallinn, märgusõna „Konkurss peaspetsialist“. 

Lisainformatsiooni saab telefonil 640 4612.

 

________________________________________________________

 

HARIDUSKORRALDUSE OSAKONNA  vanemspetsialisti,

kelle peamisteks  ülesanneteks on:

 • hariduskorralduslike õigusaktide väljatöötamine ja muutmise planeerimine:
 • koolijuhtide tegevuse suunamine, administreerimine ja nõustamine hariduskorralduslikes, juhtimisalastes ning õppe- ja kasvatustegevuse küsimustes;
 • lastevanemate nõustamine ja teavitamine hariduskorralduslikes küsimustes, nende juhtimis- ning õppe- ja kasvatustegevust puudutavate avalduste lahendamine;
 • hariduskorralduslike arendusseminaride, nõupidamiste, koolituskonverentside, tunnustusürituste ja konkursside ettevalmistamine ja korraldamine;
 • koolikohustuslikule isikule elukohajärgse kooli määramise korraldamine, lastevanemate vastavate taotluste ja avalduste menetlemine;
 • hariduskorralduslike projektide algatamine ja juhtimine.

Ootame Sind kandideerima, kui:

 • Sul on magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon;
 • omad eelnevat pedagoogilise töö kogemust ja haridusasutuses töötamise kogemust;
 • Sul on põhjalikud teadmised pedagoogikast, haridusuuendustest  ja tunned haridusalaseid õigusakte;
 • Sinu eesti keele oskus on kõrgtasemel ning vene ja inglise keelt vähemalt kesktasemel ametialase sõnavara valdamisega;
 • Sul on hea arvutikasutamise oskus (ametikohal kasutatavate programmide ja andmebaaside ulatuses);
 • Sul on varasem edukas projektijuhtimise kogemus;
 • pead oluliseks koostööd,  oled täpne, kohusetundlik, otsustus- ja vastutusvõimeline ning saad edukalt hakkama pingeliste olukordadega.

Kandideerimiseks esita:

 • elulookirjeldus (CV);
 • motivatsioonikiri;
 • haridustaset tõendava dokumendi koopia;
 • muud dokumendid, mida pead oluliseks.

Meie pakume Sulle huvitavat ja arendavat tööd toetavas meeskonnas,eneseteostust haridusvaldkonna arendamisel ja kaasaegset töökeskkonda.

 

Dokumendid palume esitada digiallkirjastatult 10. maiks 2017 e-posti aadressil: elde.silvere-vossar@tallinnlv.ee või Tallinna Haridusametile aadressil Estonia pst 5a, 10143 Tallinn, märgusõna „Konkurss vanemspetsialist“. 

Lisainformatsiooni saab telefonil 640 4612.

 

 

 

 

 

 

Lehekülge haldab
Elde Silvere-Võssar
Tel 640 4612
Elde.Silvere-Vossar@tallinnlv.ee

 

 

 

 

 

 

Viimati muudetud: 21.04.2017