Tallinna Haridusameti tutvustus

Tallinna Haridusamet korraldab Tallinna linna alus-, üld, huvi- ja kutsehariduse valdkonda.

Tallinna Haridusameti haldusalas on kokku 196 munitsipaalharidusasutust:  

 • 126 koolieelset lasteasutust, seal hulgas

5 lastesõime (eesti õppekeelega)
121 lasteaeda (74 eesti, 28 vene ja 19 eesti-vene õppekeelega)
Lasteaiarühmad on ka Tallinna Laagna Lasteaed-Põhikoolis ja Tallinna Heleni Koolis (eesti õppekeelega)

 • 58 üldhariduskooli, seal hulgas

1 lasteaed-põhikool (eesti õppekeelega)
12 põhikooli (8 eesti ja 4 vene õppekeelega)
43 gümnaasiumi (27 eesti, 11 vene õppekeelega ja 5 eesti/vene õppekeelega)
2 täiskasvanute gümnaasiumi (eesti õppekeelega, lisaks vene õppekeelega mittestatsionaarne osakond Tallinna Linnamäe Vene Lütseumis)

 • 9 huvikooli (4 eesti ja 5 eesti-vene õppekeelega)
 • 1 kutsekool (Tallinna Kopli Ametikool, eesti/vene õppekeelega)
 • Tallinna Õppenõustamiskeskus
 • Tallinna Õpetajate Maja

Tallinna lasteaedades käib 21 340 last, koolides õpib 42 900 ning huvikoolides 7800 õpilast

Missioon 

Õppijale mõeldes arendame parima, kaasaegse ja mitmekülgseima õpikeskkonna  

Visioon 

Olla kvaliteetse õpikeskkonna professionaalne arendaja

Põhiväärtused

 • Kompetentsus
  Teeme parimaid otsuseid
 • Usaldusväärsus
  Oleme asjatundlikud ja ausad
 • Eesmärgipärasus
  Tegutseme ühiste sihtide saavutamiseks
 • Koostöö
  Töötame üheskoos ja avatult
 • Hoolivus
  Märkame ja aitame

Tegevusvaldkond

Ameti tegevusvaldkonnaks on haridusküsimuste korraldamine Tallinnas ning alus-, üld-, kutse- ja huvihariduse administreerimine munitsipaalharidusasutustes ning teistes ameti hallatavates asutustes.

Põhiülesanded: 

 • Tallinna hariduspoliitika kujundamine;
 • õpikeskkonna arendamine ja tingimuste loomine edukaks õppe- ja kasvatustegevuseks;
 • õpilaste, vanemate ja asutuste nõustamine;
 • haridusasutuste rahastamine ja raamatupidamise korraldamine; 
 • Loe lisa

Põhimäärus

Tallinna haridussüsteemi arengusuunad ja arengukavad 

Õppeaasta prioriteedid 2017/18

Roheline kontor


Kontakt:
Estonia pst 5a

Estonia pst. 5a; 
10143 Tallinn

Tel: 640 4590
E-post: haridusamet@tallinnlv.ee 
Faks: 640 4589

Juhataja: Andres Pajula

Teenistujate kontaktid   

Avatud:

 • Esmaspäeval: 08.15-18.00
 • Teisipäeval, kolmapäeval, neljapäeval: 08.15-17.00
 • Reedel: 08.15-16.00

Juhataja vastuvõtu ajad:

 • Esmaspäeval: 16.00-18.00
 • Neljapäeval: 10.00-12.00

Vaata asukohta kaardil

Tallinna Haridusameti registrikood: 75014289  

Viimati muudetud: 31.10.2017