Toetused huvikoolis õppivale lapsele

Alates 1. jaanuarist jõustus Tallinna Linnavolikogu 29. 11. 2012 määrus nr 27 „Sotsiaaltoetuste maksmise tingimused ja kord“, mis reguleerib ka vähekindlustatud perede lastele huviõppe toetamist.

Tallinna elanikel on õigus taotleda ka perekonna sissetulekust sõltuvaid toetusi, mida makstakse lapse toimetuleku tagamise, tervise säilitamise ja taastamise, lapse hariduse ning huvi- ja sporditegevusega seotud kulude osaliseks hüvitamiseks. Toetusi on õigus taotleda kuni 350 eurot aastas lapse kohta. 

Loe lisaks: Tallinna linna poolt lastele makstavad toetused

 

Lehekülge haldab

Andres Vakra
Hariduskorralduse osakonna juhtivspetsialist
Tallinna Haridusamet
andres.vakra@tallinnlv.ee   

 

Viimati muudetud: 10.10.2016