Erivajadustega laste teemalised küsimused

Siit saad soovi korral saata Tallinna erivajadusega lastega seotud küsimusi. Sulle vastavad Tallinna Haridusameti hariduskorralduse osakonna spetsialistid. 

Vajadusel pöördu otse ametniku poole telefonil 6404657, e-posti aadressil milena.pogodajeva@tallinnlv.ee või haridusameti kantseleisse telefonil 6404590.