AvalehtHaridusasutusedFinantsjuhtimine › Juhendmaterjalid...

Eelarve infopäeva materjalid


LASTEAED - Eelarve infopäeva materjal aprill-mai 2017

KOOL - Eelarve infopäeva materjal aprill-mai 2017

HUVIKOOL - Eelarve infopäeva materjal mai 2017


SAP Portali juhend - eelarve aruanded

Mõisted

Kontoplaani selgitused (peamised kohustusühikud hariduse valdkonnas)

Palga tasuliikide ja kohustusühikute vastavus


Varade dokumendid

Lisa 4: Väheväärtusliku vara kõlbmatuks tunnistamise / mahakandmise akt

Lisa 4: Väheväärtusliku vara kõlbmatuks tunnistamise / mahakandmise akt - kommentaaridega

Lisa 17: Linnavara kõlbmatuks tunnistamise ettepanek

Lisa 17: Linnavara kõlbmatuks tunnistamise ettepanek - kommentaaridega

Vara hävitamiseks / utiliseerimiseks üleandmise akt

Vara hävitamiseks / utiliseerimiseks üleandmise akt - kommentaaridega

Vara üleandmise-vastuvõtmise akt

Vara üleandmise-vastuvõtmise akt - kommentaaridega


Viimati muudetud: 14.06.2017