AvalehtHaridusasutusedFinantsjuhtimine › Juhendmaterjalid,...

Eelarve infopäeva materjalid


 

Mõisted

Kontoplaani selgitused (peamised kohustusühikud hariduse valdkonnas)

Varade dokumendid:

Lisa 4: Väheväärtusliku vara kõlbmatuks tunnistamise / mahakandmise akt

Lisa 4: Väheväärtusliku vara kõlbmatuks tunnistamise / mahakandmise akt - kommentaaridega

Lisa 17: Linnavara kõlbmatuks tunnistamise ettepanek

Lisa 17: Linnavara kõlbmatuks tunnistamise ettepanek - kommentaaridega

Vara hävitamiseks / utiliseerimiseks üleandmise akt

Vara hävitamiseks / utiliseerimiseks üleandmise akt - kommentaaridega

Vara üleandmise-vastuvõtmise akt

Vara üleandmise-vastuvõtmise akt - kommentaaridega

Viimati muudetud: 04.05.2017