Projektid


Hetkel osaleb lastesõim projektis Avastusõppe lätetel- avastame värve".

Projekt on koostöös SÜ lastesõimedega.

Põhimõtted: * avastusõpe on lapsest lähtuv õpetamine , mille käigus julgustatakse last ise uurima ja katsetama

                  * õpetaja loob avastusõpet toetava õpikeskkonna, aktiveerib ja suunab laste tegevust

Viimati muudetud: 14.11.2017
Hetkel oluline