• 2017. aastal oli korteriühistutel taas võimalik taotleda linnalt toetust õuealade heakorrastamiseks.
  • Tallinna linnaeelarves on projektile eraldatud 502 500  eurot.