Lihtteenused

Siin avaldatakse andmed Tallinna Kesklinna Valitsuse (edaspidi „hankija”) (registrikood 75014221) soovi kohta sõlmida hankelepinguid, mille eesmärgiks on lihtsustatud korras tellitavate teenuste (lihtteenuste) tellimine (RHS § 19).

Aktiivsed kutsed osalemiseks riigihankes:  hetkel aktiivseid kutseid ei ole.

  

Tallinna hankekord

Tallinna Kesklinna Valitsuse 2017. aasta hankeplaan

Infot varasemate riigihangete kohta saab riigihangete registrist https://riigihanked.riik.ee/register

 

 

Viimati muudetud: 18.10.2017