AvalehtKesklinna veebileht › Tänavamuusiku...

Tänavamuusiku / tänavaesineja loa taotlemine


Tänavamuusiku / tänavaesineja loa taotlemine

Teil  tuleb teada, et Tallinna vanalinna muinsuskaitsetsoonis tuleb tänavamuusikul / tänavaesinejal taotleda esinemiseks luba Tallinna Kesklinna Valitsusest.  

Sellise tingimuse on seadnud Tallinna Linnavolikogu ning tänavamuusiku / tänavaesineja tegevust reguleerib "Tallinna linnas avaliku ürituse korraldamise ja pidamise kord", mille § 3 punkt 6 kõneleb loa taotlemisest täpsemalt.

Tallinna Linnavolikogu 29.05.2014 määrus nr 12 "Tallinna linnas avaliku ürituse korraldamise ja pidamise kord"

Tänavamuusiku esinemistasemed

 • Esmakordselt taotlemisel tuleb esinejal läbida 30-päevane katseaeg Tammsaare pargis või mõnes teises pargis, see on õpipoisi periood.
 • Esinemiskogemusega taotlejal on võimalus saada esinema Tallinna vanalinna, see on selliaeg
 • Kõrgeima tasemaga muusikul on võimalus esineda Toompeal, see on meistritöö
 • Tallinna vanalinnas ning Toompeal esinemiskoha taotlemisel saavad öelda oma arvamuse tänavamuusiku / tänavaesineja kohta ka kohalikud elanikud ning ettevõtjad

Nõuded loa taotlejale:

 • Tänavamuusik peab oskama muusikainstrumendil mängida, millele taotleb esinemisluba,  tuleb teha väike näidisesinemine

VÕI

 • Tänavaesineja peab oskama olla see tegelaskuju, keda ta soovib kujutada ja/või peab oskama teha trikke mida soovib esitada, tuleb teha väike näidisesinemine

Soovitav 

 • suurem arv erinevaid lugusid
 • esitatavad lood / tegelaskuju ümbritsevaga seotud

  

Loa taotlemiseks tuleb täita taotlus, mida saab teha kas:

Selleks, et taotelda e-kirja teel, tuleks kirjutada e-kiri või helistada Tallinna Kesklinna Valitsusse, mille järel saadetakse Teile taotlus e-posti aadressile, saadud elektrooniline dokument tuleks siis täita, digitaalselt allkirjastada ja saata meile.

 • Tänavamuusiku / tänavaesineja luba on tasuta;
 • Loa kehtivus on tavaliselt 30 päeva. Ühes kohas järjestikune esinemine on 2 tundi päevas, maksimaalselt antakse luba kahte kohta;
 • Me ei väljasta lube Viru tänavale ega Raekoja platsile, samuti tänavatele, mis vahetult lähtuvad Raekoja platsilt;
 • Keelatud on helitehnika kasutamine.

Esinemistingimuste rikkumise korral ei väljasta Tallinna Kesklinna Valitsus esinemistingimuste rikkumise kuupäevast arvates 30 kalendripäeva jooksul uut luba, mispeale võib taas esitada taotluse Tallinna Kesklinna Valitsusele esinemisloa saamiseks.

Loa taotlemine ja kontakt:

Rainer Nurme

Peaspetsialist

Kultuuri- ja vaba aja osakond

Tallinna Kesklinna Valitsus

Rainer.Nurme@tallinnlv.ee

645 7213

Kirje loodud  2017-04-06 12:14:25

Kirje avaldatud 2017-06-12 12:04:13

Viimati muudetud: 12.06.2017