Kehtivad lepingud


 

Haridusameti hankelepingud

Bürookaupade hankeleping

Majapidamispaberi hankeleping

Majanduslepingud

2013 suvel tehtud remonditööde lepingud

Majandusjuhataja kabineti remont

Töötajate riietusruumi remont

2014 suvel tehtud remonditööde leping

Tuulekoja, trepikoja ja noorema rühma riietusruumi remont

Töötervishoiuteenuse osutamise leping

Mänguväljaku hooldusleping Tiptiptap OÜ

Lisa mänguväljaku hoolduslepingule

2015. aasta suveks sõlmitud remonditööde ja mööbliostu lepingud

Keskmise rühma riietusruumi ja tualettruumi remont

Vanema rühma riietusruumi remont

Vanema rühma rühmaruumi remont

Kappide ostmine keskmise ja vanema rühma riietusruumi

Ruumi kasutamise lepingud

Muusikaringi tegevuseks OÜ Laululabor

Lisa 1

Lisa 2

Inglise keele õppeks MTÜ Arenguselts

Tallinna 9. Lasteaias ei ole võimlat, saali ega muid ruume, mida rendile anda. Meie lasteaias käivate laste jaoks huviringi tegevuseks on võimalik rendile anda rühmaruumi tööpäeviti kell 17.30 - 18.50, kui lapsed on koondunud valverühma. Rühmaruumi kasutamise tasu on vastavalt Tallinna Haridusameti juhtaja 08.06. 2010. aasta käskkirjale nr 1-2/319  6 eurot tunnis.

Ruumi kasutusse andmise otsustab lasteaia juhtkond.

Ruumi kasutusse võtmise eeldused:

1. Ruumis toimuvad tegevused on haridust ja laste arengut toetavad, neis osalevad  Talllinna 9. Lasteaias käivad lapsed.

2. Tegevused peavad sobima rühmaruumi - tegevused  ei tohi kahjustada ruumi ega lõhkuda rühmaruumis olevat inventari ega muid esemeid.

Vara lühiajalisel kasutusse andmisel ühekordsete ürituste (näitus, etendus, kontsert, spordivõistlus, treening, koosviibimine jne) läbiviimiseks sõlmib haridusasutuse juht „Tunnitasu alusel ühekordseteks üritusteks äriruumide kasutusse andmise lepingu" tüüpvorm kinnitatud Tallinna Haridusameti juhataja 7. septembri 2010 käskkirjaga nr1-2/462.  Hinnad kehtestatakse haridusasutuse juhi taotluse alusel Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga

Viimati muudetud: 15.05.2015