Lasteaiatasu

Kohatasu ja toiduraha

Kohatasu alates 1. jaanuarist 2017 on 57,34 eurot kuus.

Alus: Tallinna Haridusameti juhataja 22.12.2015 käskkiri nr 1.-2/775  ja Tallinna Linnavolikogu 10. detsembri 2015 määruse nr 27 “ Koolieelsete munitsipaallasteasutuste kulude vanemate poolt kaetava osa määr“ § 2.

Kohatasu on igas kuus ühesugune, sõltumata sellest, mitu päeva laps lasteaias käis. Kohatasu ei arvestata lasteaia kollektiivpuhkuse aja eest.

 

Alates 1. jaanuar 2016 toitlustab Tallinna Kiisupere Lasteaias Tampe Toit OÜ.

Lapse toidupäeva maksumus 1,80 €.

 

 

Soodustused ja toetused Tallinna munitsipaallasteaedades

 

Viimati muudetud: 16.01.2017