Projektid


Tallinna Kiisupere Lasteaia projektid:

Märka ja aita! Heategevusprogramm, mille eesmärgiks on aidata Tallinna munitsipaalharidusasutuste lapsi ja õpilasi, kes vajavad erinevatel põhjustel materiaalset abi õppetöös osalemiseks. Annetusi ootame Tallinna Alushariduse Juhtide Ühenduse (TAHJÜ) erikontole SEB 10220109320011

 

Viimati muudetud: 03.03.2017