Rühmade päevakavad


Lasteaia päevakava sõimerühmas:

07.00 – 08.30 Laste saabumine lasteaeda, individuaalne töö ja vaba mäng

08.30 – 09.00 Hommikusöök

09.00 – 12.00 Organiseeritud õppetegevused, mängud, õuetegevused

12.00 – 12.30 Lõunasöök

12.30 – 15.00 Puhkeaeg

15.00 – 15.30 Õppe- ja loovmängud

15.30 – 16.00 Õhtuoode

16.00 – 19.00 Individuaalne töö, vaba mäng ja kojuminek

 

Lasteaia päevakava Gonsiori tn aiarühmas:

07.00 – 08.30 Laste saabumine lasteaeda, individuaalne töö ja vaba mäng

08.30 – 09.15 Hommikusöök

09.15 – 12.15 Organiseeritud õppetegevused, mängud, õuetegevused

12.15 – 13.00 Lõunasöök

13.00 – 15.00 Puhkeaeg

15.00 – 15.30 Õppe- ja loovmängud

15.30 – 16.15 Õhtuoode

16.15 – 19.00 Individuaalne töö, vaba mäng ja kojuminek

 

Lauteri tn lasteiamaja rühmade päevakavad

7.00 – 8.40 laste vastuvõtt, individuaalsed tegevused, mäng ja omavaheline suhtlemine

8.40 – 9.10 hommikusöök

9.10 – 9.30 valmistumine õppetegevusteks

9.30 – 10.20 õppetegevused

10.20 – 10.40 mäng

10.40 – 11.00 valmistumine õueminekuks

11.00 – 12.00 tegevused õues

12.00 – 12.20 lahtiriietumine, valmistumine lõunasöögiks

12.20 – 12.50 lõunasöök

12.50 – 13.00 valmistumine lõunaseks puhkeajaks

13.00 – 15.00 lõunane puhkeaeg

15.00 – 15.30 ärkamine, riietumine

15.30 – 16.00 vaba tegevus, mäng või töökasvatus

16.00 – 16.30 õhtuoode

16.30 –  19.00 individuaalne töö lastega, mäng, töökasvatus, kojuminek

 

Keskmise rühma päevakava: 

7.00 – 8.40 laste vastuvõtt, individuaalsed tegevused, mäng ja omavaheline suhtlemine

8.40 – 9.10 hommikusöök

9.10 – 9.30 valmistumine õppetegevusteks

9.20 – 10.30 õppetegevused

10.30 – 10.45 mäng

10.45 – 11.00 valmistumine õueminekuks

11.00 – 12.00 tegevused õues

12.00 – 12.20 lahtiriietumine, valmistumine lõunasöögiks

12.20 - 12.50 lõunasöök

12.50 – 13.00 valmistumine lõunaseks puhkeajaks

13.00 – 15.00 lõunane puhkeaeg

15.00 – 15.30 ärkamine, riietumine

15.30 – 16.00 vaba tegevus, mäng või töökasvatus

16.00 – 16.30 õhtuoode

16.30 – 19.00 individuaalne töö lastega, mäng, töökasvatus, kojuminek

 

Vanema rühma päevakava: rühm avatud kell 7.00 - 19.00

7.00 – 8.30 laste vastuvõtt, individuaalsed tegevused, mäng ja omavaheline suhtlemine

8.30 – 9.00 hommikusöök

9.00 – 9.10 valmistumine õppetegevusteks

9.10 – 10.45 õppetegevused

10.45 – 11.00 mäng

11.00 – 11.10 valmistumine õueminekuks

11.10 – 12.10  tegevused õues

12.10 – 12.25  lahtiriietumine, valmistumine lõunasöögiks

12.25 – 12.55 lõunasöök

12.55 – 13.00 valmistumine lõunaseks puhkeajaks

13.00 – 15.00 lõunane puhkeaeg

15.00 – 15.15 ärkamine, riietumine

15.15 – 16.00 vaba tegevus, mäng või töökasvatus

16.00 – 16.30 õhtuoode

16.30 – 19.00 individuaalne töö lastega, mäng, töökasvatus, kojuminek

 

 

Viimati muudetud: 02.09.2016