Kodurahufoorum

Kodurahu foorumi suur pilt.jpg  

Tallinna kodurahuprogrammi 2016. aasta projektikonkurss

Selgunud on 2016. aasta mittetulundustegevuse projektikonkursi tulemused

2016. aasta Tallinna Kodurahuprogrammi valdkonna mittetulundustegevuse toetamise projektikonkursi põhisuunad (prioriteedid) on noorte ühistegevuse edendamine ja vähemusrahvuste kultuuride tutvustamine ja kultuuriürituste toetamine.

Enne taotlemist tutvu Mittetulundustegevuse toetuse andmise korra ja 2016. a mittetulundustegevuse toetuse määramise lisatingimustega - nii linna üldiste lisatingimustega (LISA 1) kui ka Kodurahuprogrammi lisatingimustega (LISA 12)!

Taotlus esitatakse üldjuhul iseteeninduskeskkonnas, taotlust on võimalik esitada ka e-posti ja posti teel ning kohapeal. Tutvu taotluse esitamise võimalustega siin: Mittetulundustegevuse toetamine - Kodurahuprogramm.

Taotluse esitamise tähtaeg on 1. märts 2016.

Rahvuste Tallinn. Statistilis-sotsioloogiline ülevaade

Arhiiv

 

Viimati muudetud: 05.04.2016