Tallinna Kristiine Lasteaia toidutasu


 

Direktori käskkiri 27.juuli 2015 nr 1-3/10

 

Toidupäeva maksumuse kinnitamine.

 

Tulenevalt Kristiine Lasteaia hoolekogu 22.juuli 2015 protokollilisest otsusest

kinnitada 01.septembrist 2015 laste toidupäeva maksumus 

 

  • sõimerühma lastele vanuses 1-3 aastat 1,74 €

  • aiarühma lastele vanuses 3-7 aastat 2,04 €

 

 

 Direktor

Helle Lumis

 

 

 

 

 

 

 

Lehekülge haldab

Kaie Hein

Tallinna Kristiine Lasteaia õppealajuhataja

6 513 749

Kaie.Hein@kristiinealg.edu.ee

Viimati muudetud: 02.10.2015