Tallinna Kristiine lasteaia päevakava


 

Toidukordade arv ja söögiaja kestus on reguleeritud Tervisekaitsenõuded toitlustamisele koolieelses lasteasutuses ja koolis , millest tulenevalt:

Lapsi toitlustatakse päevakavaga kindlaks määratud kellaaegadel ja menüü alusel. Söögiaeg peab kestma vähemalt 30 minutit. Söögikordade vahe ei tohi ületada 4 tundi.

Koolieelses lasteasutuses pakutav toit peab iga päev katma 85–90% määruse lisa 2 kohaselt vastava vanuserühma ööpäevasest toitainete- ja toiduenergiavajadusest, sellest hommikusöök 20–25%, lõunasöök 40–45% ja õhtusöök 30–35%.

Lapsel peab olema kättesaadav nähtavas kohas, vabalt ja tasuta piisav kogus «Veeseaduse» alusel kehtestatud nõuetele vastavat joogivett.

Rühmiti ja vanuseti on päevakavad erinevad.

 

07.00 – 08.30 Laste vastuvõtt valverühmades (Sellid, Rõõmupallid)

08.30 – 09.00 Laste vastuvõtt, tegevused laste vabal valikul, mängimine, individuaalne

tegelemine

08.40 – 09.10 Hommikusöök (kõik rühmad)

09.10 – 12.10 Lõimitud ja mängulised õppe- ja kasvatustegevused toas ja õues

12.10 – 12.40 Lõunasöök – Mesimummud, Muumid, Lotte

12.20 – 12.50 Lõunasöök – Rõõmupallid, Sellid,. Sipsikud, Päikesejänkud

12.40 - 13.10 Lunasöök - Vikerkarud, Pokud, Krõllid Naksitrallid, Mürakarud

12.40 – 13.15 Ettevalmistused lõunaseks uinakuks, unejutt

13.00 – 15.00 Puhkeaeg – kosutav uni lastele

15.00 – 15.30 Riietumine, mängimine, individuaalne tegelemine

15.40 – 16.10 Õhtuoode – Mesimummud, Muumid, Lotte, Rõõmupallid, Sellid, Sipsikud, Päikesejänkud

15.50 – 16.20 Õhtuoode – Krõllid, Mürakarud, Naksitrallid, Vikerkarud, Pokud

16.10 – 18.00 Mängimine, planeeritud tegevused, huviringid, tegevused laste

vabal valikul, individuaalne tegelemine, koostöö lapsevanematega.

18.00 – 19.00 Mängimine valverühmades (Sellid, Rõõmupallid).

 

 
 

Lehekülge haldab

Kaie Hein

Tallinna Kristiine Lasteaia õppealajuhataja

6 513 749

Kaie.Hein@kristiinealg.edu.ee

Viimati muudetud: 22.09.2016