2016/2017 ÕPPEAASTA EESMÄRGID

 

Moto: „Õues, toas ja mänguhoos loovalt avastame koos“

  • —  Laps väärtustab tervist koostöös lapsevanemate ja lasteaia personaliga, toitudes tervislikult ja tundes liikumisest rõõmu.
  • —  Laps kogeb väärtusi läbi igapäeva tegevuste.
  • —  Lapsel kujunevad väärtused  läbi õuesõppe ja keskkonnakasvatuse.
  • —  Lapsevanemad on kaasatud põhiväärtusi ja tervist toetavasse õppe- ja kasvatusprotsessi.

 

Prioriteedid: MÕK-muutuv õpikäsitlus, tervise- ja väärtuskasvatus.


lehekülge haldab: õppealajuhataja Karin Pero, karin@kullerkupu.edu.ee