2017/2018 ÕPPEAASTA EESMÄRGID

 MÕK, VÄÄRTUSKASVATUS, TERVISEDENDUS, KESKKONNATEADLIKKUS, MÄNG, LASTEVANEMATE KAASAMINE

MÕK – Muutuv õpikäsitus – ÕPPIDES ÕNNELIKUKS, ÕNNELIK ÕPPIDES.

  • Laps õpib kõikjal ja kõigilt: lasteaias, õues, tänaval,  õppekäikudel ja matkadel, ühisüritustel kaaslaste ja täiskasvanutega.

VÄÄRTUSKASVATUS

  • Läbi metoodikate „ Kiusamisest vaba lasteaed“  ja „Samm-sammult“ kasutamise kujuneb lapses sallivus ja hoolivus ümbritsevasse.

TERVISEDENDUS

  • Laps väärtustab tervist liikumise ning tervisliku toitumise kaudu ning oskab ohutult käituda.

KESKKONNATEADLIKKUS

  • Läbi igapäeva tegevuste laienevad lapse loodusalased teadmised ja kujuneb hooliv suhtumine  ümbritsevasse.
    • Laps tunneb huvi loodushoiu vastu ja teab, kuidas aidata loodust puhtana hoida.
    • Lapses kujuneb keskkonnateadlikkus läbi projektides osalemise  KIK-projektis „ Kullerkupu lasteaia lapsed õpivead tundma loomi 2017/2018 õppeaastal“.

MÄNG

  • Lapse põhitegevuseks on mäng, mille käigus laps omandab uusi teadmisi, oskusi, kogemusi ja arenevad  lapse sotsiaalsed oskused.

LASTEVANEMATE KAASAMINE

  • Lapsevanemad on kaasatud lasteaia põhiväärtusi ja traditsioone toetavatesse üritustesse ning igapäevasesse õppe- ja kasvatusprotsessi.

lehekülge haldab: õppealajuhataja Karin Pero, karin@kullerkupu.edu.ee

Viimati muudetud: 21.09.2017