AvalehtKullerkupu lasteaedLasteaiast › Projektid...

Meie koostööpartnerid ja projektid


Meie koostööpartnerid:

Tallinna Haridusamet

Kristiine Linnaosa Valitsus

Baltic Restaurants OÜ

Tallinna Tervishoiukõrgkool

Perekeskus Sina Mina

elasteaed.eu

H-Nutid OÜ

Tallinna Pelgulinna Gümnaasium

 

Projektid:                 

 

2012. aastal liitusime MTÜ Lastekaitse Liidu projektiga "Kiusamisest vaba lasteaed". Hetkeseisuga on projektiga liitunud 2 rühma: Muumid ja Krõllid

Projekti eesmärgid:

Tähtis on, et laste vahel tekiks üksteist arvestav ja kaasav kultuur. Lasteaias loodud head suhted laste vahel peaksid kanduma koolikeskkonda. Lasteaiast kooli minnes peaks lastel olema pagas, mille abil saada hakkama erinevate sotsiaalsete suhetega koolis.

Projekt „Kiusamisest vaba lasteaed“ on Taani metoodikal põhinev. Sihtgrupiks on lapsed, lasteaiaõpetajad, lapsevanemad ja teised lapsele olulised inimesed.

Kuna projekt lähtub lastest, siis oluline on see, et kiusamise puhul pole küsimus halbades lastes vaid halbades käitumismudelites. “Kiusamiseks vabaks” projekt keskendub kogu lasterühmale tervikuna.

Projekti põhiväärtused: 

1. Sallivus – näha ja aktsepteerida kogu lasterühmas mitmekesisust, kohelda üksteist võrdsena, mitmekesisuse mõistmine nii üksiku lapse kui rühma tugevdajana.

2. Austus – suhtuda jaatavalt ja hoolivalt rühma kõigisse lastesse, olla kõigi hea sõber, mitmekesisuse omaksvõtmine ning teiste erinevuste ja kommete austamine.

3. Hoolivus – näidata üles huvi, osavõtlikkust, muret ja abivalmidust kõigi laste vastu – nii endast nooremate kui omavanuste vastu.

4. Julgus – jääda endale kindlaks ja seada oma piirid; välja astuda, nähes lapsi teiste piire rikkumas; olla julge ja hea sõber, kes soovib ja on valmis tegutsema ebaõigluse vastu.

Lisainfot projekti kohta saab siit:

 

 

Meie lasteaed osaleb alates 2015 aastast Euroopa Noored vabatahtliku teenistuse projektis.

Tallinna Kullerkupu Lasteaed on vabatahtlikke vastuvõttev organisatsioon. Projekti koordineeriv organisatsioon on EstYes. Lasteaiapoolne tuutor on õpetaja Liis Eensalu ja superviisor on õppealajuhataja Karin Pero.

Lasteaias vabatahtlikult viibinud noored:

Vabatahtliku nimi                                             Teenistuse aeg                  Päritolumaa

Malela Idjabe Makulale    (PDF)                           16.09.2015-16.06.2016          Hispaania

Matuš Lazorik          (PDF)                                  07.09.2016-07.08.2017          Slovakkia


Lehekülge haldab: õppealajuhataja Karin Pero, Karin@kullerkupu.edu.ee

Viimati muudetud: 22.02.2017
e-lasteaed
Kiusamisest vaba
TEL
Reklaam
Annetuskonto