Osalus-ja toitlustustasu

Osalustasu ehk vanema poolt kaetava osa määr   

Osalustasu ehk vanema poolt kaetava osa määr on 01 jaanuarist 2018 alates 61€ kuus. Osalustasu suuruse määrab Tallinna Linnavolikogu 10. detsembri 2015 määrus nr 27 “  Koolieelsete munitsipaallasteasutuste kulude    vanemate poolt kaetava osa määr“ § 2, Tallinna Haridusameti 21.12.2017 käskkiri nr    1.-2/674.  

 Osalustasu tuleb tasuda sõltumata lapse kohalkäimisest. Osalustasu ei maksta vaid selle perioodi eest, mil lasteaed on kollektiivpuhkuse ajaks suletud.  

Toitlustustasu päevamaksumus  

Tallinna Kullerkupu Lasteaia toidutasu päevamaksumuse aluseks on lasteaia hoolekogu 23.07.2015 koosoleku protokolli nr 37 otsus.  

3 - 4 aastased lapsed 2,05€;  4 - 5 aastased lapsed 2,05€;  5 - 6 aastased lapsed 2,05€;  6 - 7 aastased lapsed 2,05€ 

Tallinna linna koolieelsete munitsipaallasteasutuste laste toidukulu katmise kord: toidukulu arvestamine ja tasumine.

Tallinna linna koolieelsete munitsipaallasteasutuste laste toidukulu katmise piirmäära kehtestamine: piirmäär.

Lasteaia arvete tasumisel on oluline teada, et:  

  • esitatud arved on tasutud arvel näidatud kuupäevaks Tallinna Linnakantselei Finantsteenistuse pangaarvele;    
  • kindlasti tuleb arve tasumisel kasutada arvel olevat viitenumbrit, mis on igal lapsel personaalne;    
  • kõikidest makseraskustest ja maksetega hilinemistest tuleb teatada direktorile, võlglasi lasteaeda vastu ei võeta;    
  • omavoliliselt arvetel muudatusi teha on keelatud, soovitavad ei ole ka ettemaksed;       
  • arusaamatuste korral lahendatakse pretensioonid direktori ning raamatupidajaga;    
  • Tallinna Kullerkupu Lasteaia arved koostab Tallinna Finantsteenistuse raamatupidamine;    
  • lapsevanem saab arve e-posti aadressile;    
  • parim ja lihtsam võimalus tasuda arveid on otsekorraldusega.    

     Informatsiooni e-arvete püsimakse kohta leiab siit.

 


 

Lehekülge haldab: direktor Klaire Jaanus, direktor@kullerkupu.edu.ee

 

Viimati muudetud: 05.01.2018