Kantselei

Spetsialist:  Anne Luiska
Telefon: 645 7715
Kabinet: 335
Tegevusvaldkonnad: linnaosa korraldusliku tegevuse abistamine ja asjaajamise korraldamine, tööks vajaliku informatsiooni koondamine ja analüüsimine
E-post: anne.luiska@tallinnlv.ee

Spetsialist: Hela Kauber
Telefon: 645 7780
Kabinet: 240
Tegevusvaldkonnad: linnaosa valitsuse asjaajamise korraldamine. Linnaosa valitsuse tööks vajaliku informatsiooni koondamine ja analüüsimine
E-post: hela.kauber@tallinnlv.ee

Infotehnoloogia spetsialist: Anatoli Detkovski
Telefon: 645 7707
Kabinet: 329
Tegevusvaldkonnad: linnaosa valitsuse infosüsteemide funktsioneerimise ja teabekaitse tagamine
E-post: anatoli.detkovski@tallinnlv.ee

Personali vanemspetsialist: Ulvi Reis
Telefon: 645 7741
Kabinet: 330
Tegevusvaldkonnad: linnaosa valitsuse osakondade vajadustele ja õigusaktidele vastava personalitöö korraldamine
E-post: ulvi.reis@tallinnlv.ee

Personalispetsialist: Siiri Erik
Telefon: 645 7746
Kabinet: 330
Tegevusvaldkonnad: linnaosa valitsuse osakondade vajadustele ja õigusaktidele vastava personalitöö korraldamine
E-post: siiri.erik@tallinnlv.ee

Spetsialist: Edgar Aavik
Telefon: 645 7755
Kabinet: 120
Tegevusvaldkonnad: linnaosa valitsuse toimimisega seotud majandusküsimuste lahendamine, majandusküsimuste teostamine, linnaosa valitsuse teenistujate tehnilis-majanduslik teenindamine
E-post: edgar.aavik@tallinnlv.ee

Viimati muudetud: 29.06.2017