Lasnamäe LOV linnamajanduse osakond

Juhataja:  Ain Orav
Telefon: 645 7788
Kabinet: 204
Tegevusvaldkonnad: linnamajanduse osakonna töö korraldamine
Vastuvõtt: Esmaspäeval  15.00 -18.00; neljapäeval 10.00 - 12.00
e-post: ain.orav@tallinnlv.ee

Juhataja asetäitja: Diana Buchmann
Telefon: 645 7761
Kabinet: 227
Tegevusvaldkonnad: linnamajanduse osakonna töö korraldamine, projekti "Hoovid korda" dokumentide menetlemine, parkimisrajatiste kasutusse andmine 

Vastuvõtt: Vastuvõtt: Esmaspäeval  15.00 -18.00; neljapäeval 10.00 - 12.00
e-post: diana.buchmann@tallinnlv.ee

Arhitekt: Leili Müür
Telefon: 645 7790
Kabinet: 204b
Tegevusvaldkonnad: planeerimis-, arhitektuursete ja ehitusalaste projektide läbivaatamine ja kooskõlastamine ning maaküsimuste korraldamine ja koordineerimine
Vastuvõtt: Esmaspäeval 15.00 - 18.00; neljapäeval 10.00 - 12.00
e-post: leili.myyr@tallinnlv.ee

Linnavara peaspetsialist:  Rein Roose
Telefon: 645 7713
Kabinet: 207
Tegevusvaldkonnad: linnaosa hallatavate munitsipaaleluruumidega seonduvad küsimused
Vastuvõtt: Esmaspäeval 15.00 - 18.00; neljapäeval 10.00 - 12.00
e-post: rein.roose@tallinnlv.ee

Elamumajanduse peaspetsialist:  Ülo Kamarik
Telefon: 645 7712
Kabinet: 208
Tegevusvaldkonnad: elamumajanduse tehnilised küsimused
Vastuvõtt: Esmaspäeval 15.00 - 18.00; neljapäeval 10.00 - 12.00
e-post: ylo.kamarik@tallinnlv.ee

Reklaami peaspetsialist: Svetlana Kelder Eveillard
Telefon: 645 7710
Kabinet: 237
Tegevusvaldkonnad: reklaamialane töö
Vastuvõtt: Esmaspäeval 15.00 - 18.00; neljapäeval 10.00 - 12.00
e-post: svetlana.kelder@tallinnlv.ee

Järelevalve vanemspetsialist: Meelis Kurgpõld
Telefon: 645 7708
Kabinet: 235
Tegevusvaldkonnad: ehituse järelevalve
Vastuvõtt: Esmaspäval 15.00-18.00; neljapäeval 10.00-12.00
e-post: meelis.kurgpold@tallinnlv.ee

Eluruumide peaspetsialist: Riina Koppel
Telefon: 645 7705
Kabinet: 214
Tegevusvaldkonnad: Linnaosa eluasemekomisjoni sekretär. Elamispinna küsimused (linnale vajalikud töötajad ja munitsipaaleluruumid)
Vastuvõtt: Esmaspäeval 15.00 - 18.00; neljapäeval 10.00 - 12.00
e-post: riina.koppel@tallinnlv.ee

Eluruumide peaspetsialist: Kristi Kelder-Eha
Telefon: 645 7795
Kabinet: 228
Tegevusvaldkonnad: Raadiku II elamu ehitusprogramm (noored pered)
Vastuvõtt: Esmaspäeval 15.00 - 18.00; neljapäeval 10.00 - 12.00
e-post: kristi.kelder-eha@tallinnlv.ee

Sotsiaaleluruumide peaspetsialist: Angelica Laev
Telefon: 645 7743
Kabinet: 233
Tegevusvaldkonnad: sotsiaaleluruumide üüri küsimused
Vastuvõtt: Esmaspäeval 15.00 - 18.00; neljapäeval 10.00 - 12.00
e-post: angelica.laev@tallinnlv.ee

Üüripindade peaspetsialist: Silvi Vumba
Telefon: 645 7729
Kabinet: 234
Tegevusvaldkonnad: linnarajatiste kaubandustegevuseks kasutusse andmine, ametlike teadete avaldamine; toitlustuse, teeninduse, jaekaubanduse, hulgikaubanduse registreeringute vormistamine ja tänavakaubanduse müügipiletite väljastamine
Vastuvõtt: Esmaspäeval 15.00 - 18.00; neljapäeval 10.00 - 12.00
e-post: silvi.vumba@tallinnlv.ee

Heakorra ja haljastuse vanempeaspetsialist: Kristjan Järv
Telefon: 645 7703
Kabinet: 232
Tegevusvaldkonnad: heakorra ja haljastuse järelevalve ja jäätmekäitlustoimingute kontrollimise teostamine, kaevetööd
Vastuvõtt: Esmaspäeval 15.00 - 18.00; neljapäeval 10.00 - 12.00
e-post: kristjan.jarv@tallinnlv.ee  

Heakorra ja haljastuse peaspetsialist: Janis Vahter
Telefon: 645 7782
Kabinet: 232
Tegevusvaldkonnad: korteriühistute nõustamine, projektide kooskõlastamine, heakorra järelevalve, liikluskorraldusega seotud küsimused
Vastuvõtt: Esmaspäeval 15.00 - 18.00; neljapäeval 10.00 - 12.00

e-post: janis.vahter@tallinnlv.ee

 

Viimati muudetud: 21.06.2017