Välireklaam

Välireklaami ja teabe ning välireklaami- või teabekandja paigaldamine tuleb vastavalt Tallinna Linna heakorra eeskirjale kooskõlastada linnaosa valitsusega. Selleks esitada taotlus vabas vormis ja fotomontaaz või eskiislahendus paigaldatavast reklaamist, reklaamikandjast või teabekandjast, milles ära näidatud reklaamikandja mõõdud, kasutatud materjalid ja konstruktsiooniline lahendus. Taotluse võib esitada elektrooniliselt Svetlana.KelderEveillard@tallinnlv.ee, paberkandjal vastuvõtu aegadel või posti teel.

Svetlana Kelder Eveillard
Tel: 645 7710
Svetlana.KelderEveillard@tallinnlv.ee

Vastuvõtu ajad:
Esmaspäeval: 15.00-18.00
Neljapäeval: 10.00-12.00

Linnaosa valitsus hindab reklaamide, teabe, teabekandjate ja reklaamikandjate kujunduslikku(välireklaamkandjate paigutuse ja kujunduse põhimõtted Tallinnas) sobivust linnaruumi ja konkreetselt antud paika või hoonele.

Reklaami või teabe eksponeerimiseks ehitise pinna kasutusse andmise kord on aluseks Tallinna linnale kuuluva ehitise pinna kasutusse andmiseks läbirääkimistega pakkumise või otsustuskorras.

Reklaamimaksu küsimustes palume pöörduda: Tallinna Ettevõtlusamet

Välireklaami paigaldamine ja reklaamimaks Tallinnas

Viimati muudetud: 30.07.2014