Lasnamäe linnaosa mittetulundustegevus

Mittetulundustegevuse toetuse taotluste läbivaatamise komisjoni koosolek toimub mais 2018.

Jagatud toetused

Mittetulundustegevuse toetused alates 1.oktoobrist 2009 vaata iseteeninduskeskkonda.

Mittetulundustegevuse toetused 2009

Mittetulundustegevuse toetused 2008

Mittetulundustegevuse toetused 2007

Õigusaktid

Komisjon lähtub oma töös alates 01. jaanuarist Tallinna Linnavolikogu 03.11.2016 määrusest nr 25 Mittetulundustegevuse toetuse andmise kord ja

 2018. a mittetulundustegevuse toetuse määramise lisatingimused.

Komisjon vaatab läbi taotlused, mis on laekunud Tallinna Lasnamäe Valitsusse hiljemalt 3 tööpäeva enne koosoleku toimumist.

Komisjoni koosseis:

esimees :     Manuela Pihlap - Lasnamäe linnaosa vanema asetäitja,

aseesimees: Natalja Guppal - Lasnamäe Linnaosa Valitsus, eelarve juhtivspetsialist,

liikmed: Ruslana Veber - Lasnamäe linnaosakogu aseesimees,

            Igor Jermakov - Lasnamäe linnaosakogu liige,

            Eve Annus - Lasnamäe Linnaosa Valitsus, kultuuri- ja noorsootöö osakonna juhataja,

             Natalja Nei - Lasnamäe Linnaosa Valitsus, kultuuri- ja noorsootöö osakonna spetsialist.

           

Õigusaktid

Vastutav ametiisik:
Natalja Nei
kab 322
tel 6 457 750
natalja.nei@tallinnlv.ee

Vastuvõtt:
E 15.00-18.00 ja N 10.00-12.00

Viimati muudetud: 02.02.2018