AvalehtLasteaed OjakeÕppetöö › Eesmärgid

2016-2017 õppeaasta eesmärgid


Lasteaia Ojake õppekava eesmärgid lähtuvad lasteaia arengukavast, visioonist ja missioonist.

Lapse igakülgne arendamine läbi rolli- ja lauamängude.

1. Kehakultuuri- üldtervistava töö täiustamine, et kujundada koolieelikul ohutu käitumise oskust ja väärtustavat suhtumist oma tervisesse, sisendades koolieelikule harjumust tegeleda spordiga süstematiliselt.

2. Erivajadustega lastega töötavate pedagoogide professionaalse kompetentsuse tõstmine ja pedagoogilise meisterlikkuse täiustamine.

3. Kõneaktiivsuse, uudishimulikkuse, iseseisvate taju- ja mõtlemisprotsesside arendamine rolli- ja lauamängude kaudu.

4. Pedagoogide töö aktiviseerimine lasteaia ja perekonna efektiivsema koostöö eesmärgil.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viimati muudetud: 13.09.2016