2017-2018 õppeaasta eesmärgid

Lasteaia Ojake õppekava eesmärgid lähtuvad lasteaia arengukavast, visioonist ja missioonist.

2017/2018 ÕPPEAASTA MOTO: EESTI VABARIIK 100

 Eesmärgid:

1.  Koolieelikul hingelis -kõlbelise suhtumise ja asjaosalisuse tunde kujundamine oma kodu, perekonna ja lasteaia vastu.

2. Laste silmaringi laiendamine läbi eksperimenteerimise, uurimise, kogemuste ja selleks tingimuste loomine

3. Erivajadustega laste arenguks vajaliku toetava keskkonna loomine

4. Lasteaialaste tervise säilitamiseks ja tugevdamiseks  tervistsäästva keskkonna loomine

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viimati muudetud: 19.09.2017