Toidukulud Lasteaias Ojake

Tervislik, tasakaalustatud ning maitsev söök on meie lasteaia üheks prioriteediks.

Alates 1. aprillist 2015 osutab toitlustamisteenust meie lasteaias firma OÜ Maritta.

Toidupäeva maksumuse otsustab lasteaia hoolekogu.

Hoolekogu koosloleku otsuse alusel (15.09.2016.a., protokoll nr.1), ühe toidupäeva maksumus on järgmine:

  •  sõimerühmas - 1,82 päevas (linna toetus 1,80 päevas ja lasteaia toetus 0,02 päevas)
  •  liit- ja aiarühmas - 2,02 päevas (linnatoetus 2,00 päevas ja lasteaia toetus 0,02 päevas)

Lapsevanem maksab lapse toitlustamise eest vastavalt lapse kohalkäimisele. Seoses sellega on lasteaias reegel:

  • kui laps tuleb lasteaeda pärast kella 9.00, siis palume EELNEVALT teavitada sellest rühmaõpetajaid, et saaksime panna teda toitlustamisele  (muidu jääb teie laps ilma lõunasöögist ja õhtuootest).

Viimati muudetud: 20.11.2017