AvalehtLasteaed Õunake › Hoolekogu koosolekud

Hoolekogu koosolekud


2015-16 õa

06. oktoober 2015. a kell 17.30-18.45

Päevakord:

 1.  Uue hoolekogu tutvustus
 2.  Lasteasutuse hoolekogu esimehe ja tema asetäitja valimine
 3.  Protokollija valimine
 4. Laste toidukulu päevamaksumuse otsustamine
 5. Jooksvad küsimused

 

14. jaanuar 2016. a kell 17.00-18.30

Päevakord:

 1. Koosoleku juhataja ja protokollija valimine
 2. Toidu- ja kohatasu soodustuste kinnitamine
 3. Direktor sõnavõtt
 4. Õppealajuhataja sõnavõtt
 5. Jooksvad küsimused

 

8.aprill 2016.a kell 17.30-19.00

Päevakord:

 1. Koosoleku juhataja ja protokollija valimine
 2. Toidu- ja kohatasu soodustuste kinnitamine
 3. Direktor sõnavõtt
 4. Jooksvad küsimused

 


 

2016-17 õa

 

29.september 2016. a kell 17.10 -18.10

Päevakord:

 1. Uue hoolekogu tutvustus.
 2. Lasteasutuse hoolekogu esimehe ja tema asetäitja valimine.
 3. Protokollija valimine.
 4. Kooskõlastuse andmine toetust vajavate laste nimekirjale.
 5. Ettepaneku tegemine valla- või linnavalitsusele laste arvu suurendamiseks.
 6. Soovituse andmine lasteasutuse direktorile lasteasutuse päevakavas laste lasteasutusse toomise ja kojuviimise aja kehtestamise suhtes.
 7. Jooksvad küsimused.

 

07.detsember 2016.a  kell 17.10-18.30

Päevakord:

 1. Direktori aruande ärakuulamine lasteasutuse 2016.aasta majandamisest.
 2. Lasteaia 2017.aasta eelarve tutvustamine, vajadusel arutelu.
 3. Kooskõlastuse andmine sisehindamise aruandele 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016.
 4. Lasteaia arengukava tegevuskava 2017-2018 läbiarutamine.
 5. Muud küsimused.

 

26.01.2017 elektrooniline hoolekogu koosolek

Päevakord:      

 1. Kooskõlastuse andmine toetust vajavate laste nimekirjale.
 2. Kollektiivpuhkus 3.juuli – 31.juuli.2017. Lapsed lasteaias jälle alates 1.august.
 3. Ettepanekud õppekava arendamiseks.

 

Viimati muudetud: 20.03.2017