AvalehtLasteaed Õunake › Hoolekogu koosolekud

Hoolekogu koosolekud


2016-17 õa

31.08.2017.a kell 17:00-18:14

Päevakord:

 1. Toitlustustoetused ja kohatasud uuel õppeaastal.
 2. Soovituse andmine lasteasutuse direktorile lasteasutuse päevakavas laste lasteasutusse toomise ja kojuviimise aja kehtestamise suhtes.
 3. Kooskõlastuse andmine lasteasutuse koostatud riskianalüüsi juhendile.
 4. Ettepaneku tegemine valla- või linnavalitsusele laste arvu suurendamiseks.
 5. „Tallinna Lasteaia Õunake õppekava“ kohta arvamuse andmine
 6. Toitlustumisega seonduv.
 7. Õpetajate, õppealajuhataja ning teiste õppe- ja kasvatusalal töötavate isikute vaba ametikoha täitmiseks korraldatava konkursi läbiviimise korra tutvustamine.
 8. Jooksvad küsimused.

26.01.2017 elektrooniline hoolekogu koosolek

Päevakord:      

 1. Kooskõlastuse andmine toetust vajavate laste nimekirjale.
 2. Kollektiivpuhkus 3.juuli – 31.juuli.2017. Lapsed lasteaias jälle alates 1.august.
 3. Ettepanekud õppekava arendamiseks.

07.detsember 2016.a  kell 17.10-18.30

Päevakord:

 1. Direktori aruande ärakuulamine lasteasutuse 2016.aasta majandamisest.
 2. Lasteaia 2017.aasta eelarve tutvustamine, vajadusel arutelu.
 3. Kooskõlastuse andmine sisehindamise aruandele 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016.
 4. Lasteaia arengukava tegevuskava 2017-2018 läbiarutamine.
 5. Muud küsimused.

29.september 2016. a kell 17.10 -18.10

Päevakord:

 1. Uue hoolekogu tutvustus.
 2. Lasteasutuse hoolekogu esimehe ja tema asetäitja valimine.
 3. Protokollija valimine.
 4. Kooskõlastuse andmine toetust vajavate laste nimekirjale.
 5. Ettepaneku tegemine valla- või linnavalitsusele laste arvu suurendamiseks.
 6. Soovituse andmine lasteasutuse direktorile lasteasutuse päevakavas laste lasteasutusse toomise ja kojuviimise aja kehtestamise suhtes.
 7. Jooksvad küsimused.

 

2015-16 õa

8.aprill 2016.a kell 17.30-19.00

Päevakord:

 1. Koosoleku juhataja ja protokollija valimine
 2. Toidu- ja kohatasu soodustuste kinnitamine
 3. Direktor sõnavõtt
 4. Jooksvad küsimused

14. jaanuar 2016. a kell 17.00-18.30

Päevakord:

 1. Koosoleku juhataja ja protokollija valimine
 2. Toidu- ja kohatasu soodustuste kinnitamine
 3. Direktor sõnavõtt
 4. Õppealajuhataja sõnavõtt
 5. Jooksvad küsimused

06. oktoober 2015. a kell 17.30-18.45

Päevakord:

 1.  Uue hoolekogu tutvustus
 2.  Lasteasutuse hoolekogu esimehe ja tema asetäitja valimine
 3.  Protokollija valimine
 4. Laste toidukulu päevamaksumuse otsustamine
 5. Jooksvad küsimused

 

 

 


 

Viimati muudetud: 11.09.2017