Rühmade info

Õppekeeled:

Lasteaias töötab 9 rühma. Rühmad jaotuvad järgmiselt:

  • 7 rühma liitpuudega lastele, millest 2 rühma on mõeldud nägemispuudega või pimedatele/ liitpuudega lastele. Kõik liitpuudega laste rühmade õppekeel on eesti keel.
  • 2 arendusrühma, millest 1 rühm on venekeelne.

 

Rühmad ja personal:

Rühm Õpetajad Õpetaja abi Assistent Rühma e-post
Martsipanõunake

Karin Raidma

Anna-Liis Uustalu

Natalja Lauder 

 

martsipanounake@ounake.edu.ee

 

Taliõunake

Alla Belikova

Svetlana Gribkova

Olga Lapteva  

taliounake@ounake.edu.ee

 

Klaarõunake

Elvi Ojala

Sirje Mäger

Katrin Andreson

 

klaarounake@ounake.edu.ee

 

Kuldõunake

Jaana Kamla

Õie Valts  Anneli Juurmann 

kuldounake@ounake.edu.ee

 

Roosõunake

Maila Eding

 Merle Lembinen Külli Kadajas 

roosounake@ounake.edu.ee

 

Sidrunõunake

Marju Martjan 

Siret Valkenklau 

Jelena Gavrilova

 

sidrunounake@ounake.edu.ee

 

Sügisõunake

Merje Salu

Kätlin Potter

Jekaterina Lisantšuk  

sugisounake@ounake.edu.ee

 

Tuviõunake

 Merje Salu

Ene Männik

 Signe Lattik

 

tuviounake@ounake.edu.ee

 

Suviõunake

Ingrid Algvere-Muuga

Malle Nurk

Sevda Seidmamedova

     

suviounake@mail.ee 

 

 

Viimati muudetud: 15.03.2018