AvalehtLasteaed SipsikLaps käib lasteaiasÕppetöö info › Õppeaasta eesmärgid

Õppeaasta eesmärgid


Õppeaasta 2016/17 eesmärgid:

Õppe- ja kasvatustegevuse läbiviimisel on rakendunud muutunud õpikäsituse printsiibid, milles avatud õpiruumi meetodi kasutamine toetab loova ja ettevõtliku lapse kujunemist

  • õpikeskkonna arendamine ja laiendamine sh paindlik aja- ja ruumikasutus (KIK projekt, muuseumitunnid jms);
  • projekt- ja avatusõppe sh tervise-, ettevõtlus-, liiklus-, väärtuste-, meedia-, keskkonna-,  kultuuri-, südame- ja avastuskuu  läbiviimine;
  • digivahendite kasutamine õppimise rikastamise ja paindlikumaks muutmise võimalusena;
  • ettevõtlusõppe rakendamine (majandusõppe 7 sammu);
  • väärtuskasvatuse rakendamine läbi „Kiusamisest vaba lasteaed“ ja „Persona Dolls“ metoodika

 

Viimati muudetud: 12.09.2016