Teenuste hinnad


Osalustasu ehk vanema poolt kaetava osa määr

Osalustasu ehk vanema poolt kaetava osa määr on 01 jaanuarist 2017 alates 57,34 € kuus. Osalustasu suuruse määrab Tallinna Linnavolikogu 10. detsembri 2015 määrus nr 27 “ Koolieelsete munitsipaallasteasutuste kulude vanemate poolt kaetava osa määr“ § 2, Tallinna Haridusameti 22.12.2015 käskkiri nr 1.-2/775.

Osalustasu tuleb tasuda sõltumata lapse kohalkäimisest. Osalustasu ei maksta vaid selle perioodi eest, mil lasteaed on kollektiivpuhkuse ajaks suletud.

Toitlustustasu päevamaksumus

Tallinna Lasteaia Sipsik toidutasu päevamaksumuse aluseks on lasteaia hoolekogu 29. august 2012 koosoleku protokolli nr 2-6/4 otsus. Lähtuvalt Tallinna lasteaia Sipsik direktori 12. oktoobri 2012 käskkirjast nr 1-2/15 on alates 01. novembrist 2012 on toidupäeva maksumus alljärgnev:

1-3 aastased lapsed 1,46 eurot
3-5 aastased lapsed 1,57 eurot
5-6 aastased lapsed 1,68 eurot
6-7 aastased lapsed 1,79 eurot

Lasteaia arvete tasumisel on oluline teada, et :

  • esitatud arved on tasutud arvel näidatud kuupäevaks Tallinna Linnakantselei Finantsteenistuse pangaarvele;
  • kindlasti tuleb arve tasumisel kasutada arvel olevat viitenumbrit, mis on igal lapsel personaalne;
  • kõikidest makseraskustest ja maksetega hilinemistest tuleb teatada direktorile, võlglasi lasteaeda vastu ei võeta;
  • omavoliliselt arvetel muudatusi teha on keelatud, soovitavad ei ole ka ettemaksed;
  • jooksva kuu arved võlgu ja ettemakseid ei kajasta;
  • arusaamatuste korral lahendatakse pretensioonid direktori ning raamatupidajaga;
  • Tallinna Lasteaia Sipsik arved koostab Tallinna Linna finantsteenistuse osakonna müügi raamatupidaja Maie Ojakõiv, kontakt: Maie. Ojakoiv@tallinnlv.ee;
  • lapsevanem saab arve e-posti aadressile;
  • parim ja lihtsam võimalus tasuda arveid on otsekorraldusega.

 Informatsiooni e-arvete püsimakse kohta leiab siit.

 

Lehekülge haldab:

Carmen Soo, direktor
Tel 648 1752, e-post: info@sipsik.edu.ee

 

 

Viimati muudetud: 05.01.2017