Pealeht › Lemmikloom

Tallinna linna lemmiklooma portaalist leiab loomaomanik kasulikku informatsiooni nii kasside, koerte kui ka teiste lemmikloomade pidamisega seonduvate teemade kohta. 

 

Lemmiklooma perre võtmine on suur otsus ja vastutus. Erinevatel liikidel on erinevad vajadusel ja eluiga, seega tuleks arvestada võimalusega pakkuda loomale sobivaid tingimusi, vajadusel arstiabi ja hoolitsust ka aastakümneid. Kasside ja koerte soetamisel eelista valida sadade juba tänavalt päästetud varjupaigas ja vabaühenduste hoole all olevate kasside ja koerte seast. Lemmiloomade pidamisel tuleb arvesse võtta erinevaid eeskirju ning tagada teiste elanike heaolu ja turvalisus. Lemmiloomi ei ole lubatud lasta järelevalveta omapäi hulkuma ja nende väljaheited tuleb omaniku poolt koristada. Probleemide tekkides või loomade väärkohtlemist pealt nähes tuleb kindlasti teavitada vastavaid järelevalveasutusi nagu Tallinna Munitsipaalpolitsei Amet, Veterinaar- ja Toiduametit või Politsei- ja Piirivalveamet, et loomad vajalikku abi saaksid. 

Foto: Kass & Pojad

Foto: Kass & Pojad; Kaarel

Paratamatult võivad lemmikloomad kaotsi minna ja sattuda raskesse olukorda. Tallinna linna koerte ja kasside pidamise eeskirja järgi tuleb kõik Tallinnas elavad koerad märgistada mikrokiibiga ja registreerida Tallinna lemmikloomaregistris. Alates 1.01.2015 kehtib sama kohustus ka Tallinnas peetavatele kassidele. Lemmikloomade kiibistamine ja registrisse kandmine on oluline, et kaotsi läinud loom viia omanikuga võimalikult kiiresti kokku ning ennetada hulkuvate ja kodutute loomade arvu kasvu. Kaotsi läinud või leitud hulkuva kassi osas pöördu esimesel võimalusel Tallinna linnaga lepingut omava Loomade Hoiupaiga või mõned vabaühenduse nagu Kasside Turvakodu, Kassiabi, Kass & Pojad, Kelmiküla Kassijaam, Pesaleidja, 58 Kassi Koju või Eesti Loomakaitse Seltsi poole.


Lemmikloomade temaatikaga seotud küsimused ja ettepanekud on oodatud läbi veebivormi või Evelyn.Valtin [ät] tallinnlv.ee, 6 164 004. Lehte haldab Evelyn Valtin, Tallinna Keskkonnaameti heakorra ja jäätmehoolde osakonna vanemspetsialist.