Avaleht › Liivaku lasteaed

TERE TULEMAST TALLINNA LIIVAKU LASTEAIA KODULEHELE!

Meie lasteaed                                           

                                                                                      liivakumaja4.jpg             

Meie lasteaed on tore, armas maja,
kus naerukilkeid kuuled kogu päev.
Siin on lõbusad lapsed ja vahvad kasvatajad                                                               
kui külla tuled siis näed.....

 

 

 Külasta meid ka Facebookis www.facebook.com

Alates 07.08 pakub lasteaias toitlustusteenust OÜ Tüdrukud.

Sellega seoses muutub ka aiarühma toidukulu maksumus - 2,18 eurot päevas, vastavalt Tallinna Liivaku Lasteaia hoolekogu otsusele 21.07.2017 nr 1 - 10/5 ja direktori astäitja käskkirjale 21.07.2017 nr 1 - 1/12

Sõimerühma toidukulu maksumus ei muutu.

Kaovad ära toidukordadest vabastused.

Alates 17.08 on VALVERÜHM Õnneseen

SUVINE TÖÖKORRALDUS

Uued lapsed Mõmmi ja Lotte rühma tulevad alates 15.08 vastavalt kokkulepitud graafikule

Mõmmi rühma kooliminevad lapsed käivad augustis Sipsiku rühmas

Lotte rühma kooliminevad lapsed käivad Sipsiku ja Nublu rühmas

Palju õnne Miia Marii Datšenko, kes on "Mustamäe laululinnuke 2017" nooremas vanuserühmas, juhendaja Sirje Jõeleht!

ND4_8312(1).jpg150451.jpg

Liivaku lasteaia edukad mälumängus "Mustamäe öökull" osalejad Ell, Linda, Jens Joonas ja Uku Maru

 viktoriin.jpg

 

Meie lasteaed on kollektiivpuhkusel 10.07 - 04.08.2017

Sellel perioodil võtab vajadusel lapsed vastu Tallinna Lasteaed Kiikhobu  A.H.Tammsaare tee 95.

Sooviavaldused täita hiljemalt 31. maiks Liivaku lasteaia direktori juures

 

Meie lasteaias toimub heategevuslik kampaania "TOON LAPSELE LUGEMISRÕÕMU" 

Kui Teil on kodus lasteraamatuid, mis ei paku enam huvi ja ei mahu riiulisse, siis lapsed lasteaias loeksid ja vaataksid neid rõõmuga!

 

 

 VANEMATE POOLT KAETAVA OSA MÄÄR

alates 01.01.2017 on vanemate poolt kaetava osa määra suuruseks 57,34 eurot

(Tallinna Haridusameti juhataja käskkiri nr 1.-2/775 22.12.2015)

 

 Küsimused ja ettepanekud Tallinna Liivaku Lasteaiale

 

LASTEAIAST

Tallinna Liivaku Lasteaed asub Mustamäe parkmetsa ja Männi pargi vahetus läheduses.
Lasteaia töökeel on eesti keel.
Lasteaed töötab 5 päevase ning 10,5 tunnise ja 12 tunnise töörežiimiga
Rühmad on avatud   7.30 – 18.00 , valverühmad 7.00-19.00 (12 tundi)           
Lasteaed on 11 rühmaline.

LASTEASUTUSE ERIPÄRA- RAHVUSLIKKUS

 • Rahvakunsti kaudu säilitab eesti rahvusliku identiteedi:
 • Laste kasvatamisel ja arendamisel väärtustab rahvatraditsioone, kombeid;
 • Koostöö Rahvakunstiseltsiga Leigarid

2017/2018 aastal on rühmad komplekteeritud järgnevalt:

     3 sõimerühma (vanus 1,5 - 3aastat) 
     1 noorem rühm (vanus 3-4a) 
     3 nooremat rühma (vanus 4-5a) 
     2 keskmist rühma (vanus 5-6a)
     2 vanemat rühma (vanus 6-7a)

 Laste arv:     sõimerühmas   kuni 16 last
                       aiarühmas       kuni 24 last

 Laste igapäevast elu korraldavad rühmades 2 õpetajat ja õpetaja abi.
 Lastega tegelevad veel muusikaõpetaja, liikumisõpetaja, logopeed ja tervishoiutöötaja.
 Lapse päev lasteaias kulgeb lapse eale vastava päevakava alusel, mis sisaldab mitmekesist tegevust nii toas kui õues.
 Lasteaia tööd aitab korraldada ka lastevanemate poolt valitud hoolekogu.

 Hoolekogusse on valitud igast rühmast 1 lapsevanem, õpetajate esindaja ning Mustamäe Linnaosavalitsuse esindaja.

 

Lasteaeda tulek on suur muutus Teie lapse elus.

Et laps koduneks kiiremini, on tähtis, et valmistaksite teda selleks ette:

 • eelnevalt tutvuge lasteaiaelu ja päevakavaga

 • ühtlustage kodune päevakava lasteaia päevakava

 • õpetage lapsele eneseteenindamist ja hügieeniharjumusi

 • harjutage last sööma eakohast ja mitmekesist toitu

 • varuge aega lapse järk-järguliseks harjutamiseks lasteaiaeluga

 • kujundage endas ja lapses positiivset hoiakut lasteaia vastu

 • kaasa võtke vahetusjalanõud, kamm, taskurätikud ja vahetusriided

 • võimlemiseks lühikesed püksid ja T-särk

 

Lasteaed
Kool
Märka ja aita!
Märka last
Kiusamisest vabaks
Iseteeninduse bänner lasteaedadele