Pealeht › Liivaku lasteaed

 TERE TULEMAST TALLINNA LIIVAKU LASTEAIA KODULEHELE!

liivakumaja4.jpg

Meie lasteaed                                                                                                    

                                                                           

Meie lasteaed on tore, armas maja,
kus naerukilkeid kuuled kogu päev.
Siin on lõbusad lapsed ja vahvad kasvatajad                                                               
kui külla tuled siis näed.....

Tallinna Liivaku Lasteaed asub Mustamäe parkmetsa ja Männi pargi vahetus läheduses.
Lasteaia töökeel on eesti keel.
Lasteaed töötab 5 päevase ning 10,5 ja 12 tunnise töörežiimiga
Rühmad on avatud   7.30 – 18.00 , valverühmad 7.00-19.00 (12 tundi)           
Lasteaed on 12 rühmaline.

LASTEASUTUSE ERIPÄRA- RAHVUSLIKKUS

  • Rahvakunsti kaudu säilitab eesti rahvusliku identiteedi:
  • Laste kasvatamisel ja arendamisel väärtustab rahvatraditsioone, kombeid;
  • Koostöö Rahvakunstiseltsiga Leigarid

2013/2014 aastal on rühmad komplekteeritud järgnevalt:

     3 sõimerühma (vanus 1,5 - 3aastat) 
     2 nooremat rühma (vanus 3-4a) 
     2 nooremat rühma (vanus 4-5a) 
     3 keskmist rühma (vanus 5-6a)
     2 vanemat rühma (vanus 6-7a)

 Laste arv:     sõimerühmas   kuni 17 last
                       aiarühmas       kuni 24 last

 Laste igapäevast elu korraldavad rühmades 2 õpetajat ja õpetaja abi.
 Lastega tegelevad veel muusikaõpetaja, liikumisõpetaja, logopeed ja tervishoiutöötaja.
 Lapse päev lasteaias kulgeb lapse eale vastava päevakava alusel, mis sisaldab mitmekesist tegevust nii toas kui õues.
 Lasteaia tööd aitab korraldada ka lastevanemate poolt valitud hoolekogu.

 Hoolekogusse on valitud igast rühmast 1 lapsevanem, õpetajate esindaja ning Mustamäe Linnaosavalitsuse esindaja.

Lasteaed
Kool
Märka ja aita!
Märka last
Kiusamisest vabaks