Tallinna Linnavaraameti tutvustus

Vabaduse väljak 10

Vabaduse väljak 10
10146 Tallinn
Telefon: 640 4517, 640 4500
Faks: 640 4533, 640 4501
Juhataja Einike Uri

E-post: linnavaraamet [ät] tallinnlv.ee

 

Vastuvõtuajad

Linnavaraameti tegevusvaldkond on linnavara, munitsipaaleluruumide ning elamuehituse, maa maksustamise ja maakorraldusega seotud toimingute ning omandireformi lõpuleviimisega seotud küsimuste korraldamine Tallinnas.

Põhiülesanded:

 1. Linnale kuuluvate tervikelamute ja sotsiaalmajutusüksuste majandamine, haldus-, tehnohooldus- ja heakorratööde korraldamine ning  eluasemete üürimine elamistingimuste parandamisel abi vajavatele isikutele;
 2. linnale kuuluvate üksikkorterite majandamine;
 3. linnavara võõrandamise korraldamine;
 4. Tallinna teise elamuehitusprogrammi rakendamine;
 5. elamumajanduse  arengut toetavate välis- ja arendusprojektide koordineerimine (nt korteriühistu juhtide koolitamine ja energiamärgise hankimise toetuse andmine, peremajade ehitamine vanemliku hooleta lastele ja sotsiaalmajutusüksuste rajamine);
 6. era- ja avaliku sektori koostööprojektide arendamine;
 7. maa maksustamise ja maakorraldusega seotud toimingute  korraldamine;
 8. avalikult kasutatava maa, linnale kuuluvate ehitiste kruntide ja linna ülesannete täitmiseks ja arenguks vajaliku maa munitsipaliseerimine;
 9. vara tagastamise ja kompenseerimise korraldamine;
 10. maa erastamise ja korteriomandi seadmise korraldamine;
 11. üürivaidluste lahendamine;
 12. linnavaraks olevate kinnistute ja ehitiste kasutamise, käsutamise ning valdamise üle arvestuse pidamine.

Tallinna Linnavaraameti ja osakondade põhimäärused

Viimati muudetud: 06.05.2014