Avaleht › Luha lasteaed

 2017.04.27 Foto kodulehele.JPG

Tallinna Luha Lasteaed on 6-rühmaline eesti õppekeelega munitsipaallasteaed, kus on 1 sõimerühm ja 5 aiarühma.
Lasteaed on avatud: E - R 7.00 - 19.00. Lasteaed on suletud: L, P ja riiklikel pühadel

Lasteasutusele on väljastatud 02.05.2006 a haridusministri käskkirja nr 372 alusel koolitusluba nr 095HTM.

Lasteaia eripära: Tallinna Luha Lasteaias väärtustatakse lapse ARENGUT, LOOVUST, HOOLIVUST, KOOSTÖÖD, AVATUST ja ETTEVÕTLIKKUST läbi  ”Tarkuste Hoidise”, ”Kiusamisest vaba”, Junior Achievement`i majandusõppe ”Seitse sammu”, ”Lähme arvumaale”, Orff-metoodika, terviseedenduse ja Kadrioru Kunstimuuseumi laste haridusprogrammi Lossikool.

Küsimused ja ettepanekud Tallinna Luha Lasteaed kohta.

Kodulehte haldab Triinu Lüüde (miksitajad@gmail.com)

Hariduse koduleht
Rajaleidja
Tervist edendav lasteaed
Kiusamisest vabaks
toitumine